Ľadový klenot svetového dedičstva sa nachádza v Spišsko-gemerskom krase.
|

Ľadový klenot svetového dedičstva sa nachádza v Spišsko-gemerskom krase.

Otvor do jaskyne, s názvom Ľadová diera, bol známy od nepamäti. Jaskyňu objavil E. Ruffíni s G. Langom, A. Megom a F. Fehérom 15. júna 1870. Jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Dobšinská ľadová jaskyňa sa v roku 1887 stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou a spolu s Postojnskou jaskyňou v Slovinsku, patrí medzi prvé elektricky…