Prechod tiesňavou pripomína pohyb v tropickom dažďovom pralese.
|

Prechod tiesňavou pripomína pohyb v tropickom dažďovom pralese.

Tiesňava vznikla erozívnou činnosťou potoka, ktorý ňou preteká. Svojou atmosférou a divokou vegetáciou pripomína tajomný tropický prales. Charakter tiesňavy sa neustále mení, zväčšuje sa jej šírka. Haluzická tiesňava vďaka pretekajúcemu potoku a vplyvu počasia stále pracuje a neustále sa mení. Dnes má dĺžku asi jeden kilometer, okolité steny siahajú až do výšky 50 metrov a miestami…