Haluzická tiesňava a kostol
|

Prechod tiesňavou pripomína pohyb v tropickom dažďovom pralese.

Tiesňava vznikla erozívnou činnosťou potoka, ktorý ňou preteká. Svojou atmosférou a divokou vegetáciou pripomína tajomný tropický prales.

Začiatok náučného chodníka
Začiatok náučného chodníka. Fotoarchív: František Kovár

Charakter tiesňavy sa neustále mení, zväčšuje sa jej šírka.

Haluzická tiesňava vďaka pretekajúcemu potoku a vplyvu počasia stále pracuje a neustále sa mení. Dnes má dĺžku asi jeden kilometer, okolité steny siahajú až do výšky 50 metrov a miestami je široká 200 metrov. Podarilo sa zamedziť jeho prehlbovaniu, do šírky stále viditeľne rastie. V tiesňave je aj dnes vidno rôzne väčšie aj menšie zosuvy svahov. Nájdete tu rôzne väčšie a menšie vodopády, technickú pamiatku v podobe hrádzí, ktoré boli vybudované aby zabránili prehlbovaniu tiesňavy pretekajúcim potokom. Tiesňavou a jej okolím prechádza Náučný chodník Haluzická tiesňava. Celá trasa je nenáročná a vhodná pre všetky vekové kategórie, nachádza sa tu 7 informačných tabúľ. Prechod tiesňavou je obojsmerný, najlepšie však je tiesňavu absolvovať zdola nahor, proti prúdu potoka. V roku 1963 bola Haluzická tiesňava vyhlásená za prírodnú pamiatku a platí tu štvrtý stupeň ochrany. Zároveň je aj technickou pamiatkou, a to vďaka profesorovi Leovi Skatulovi, ktorý tu v prvej polovici 20. storočia realizoval projekt zahrádzania Haluzického potoka.

Haluzická tiesňava
Haluzická tiesňava. Fotoarchív: František Kovár

Nad tiesňavou sa nachádzajú ruiny románskeho kostola.

Na trase náučného chodníka sa nachádzajú aj ruiny románskeho kostola z 12./13. storočia, v 16. storočí obkoleseného opevnením. Kostol bol opustený v roku 1810, od roku 1963 je areál kostola národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti zostali z románskeho kostolíka iba obvodové múry, spolu s cintorínom, vstupnou vežou a časťou pôvodného ochranného múru. Pri kostole sa nachádza aj cintorín. Okolo kostola bol pôvodne ochranný kamenný múr s vežami a strieľňami, pretože okrem cirkevnej funkcie plnil aj úlohu ochrany pred povodňami, búrkami a nepriateľskými vojskami. Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1299, kedy sa ho zmocnilo kráľovské vojsko. Dovtedy bol súčasťou panstva Matúša Čáka Trenčianskeho.

Ruina románskeho kostola
Ruina románskeho kostola. Fotoarchív: František Kovár

Na blízkom kopci stojí drevená rozhľadňa, z ktorej vidno šíre okolie.

Po absolvovaní náučného chodníka návštevu Haluzíc je možné ukončiť prechádzkou na rozhľadňu, ktorá stojí na blízkom kopci Hájnica (341 m n. m.) južne od obce. Drevená rozhľadňa je vysoká 7 m, bola postavená v roku 2013. Z rozhľadne sa vám naskytne výhľad na haluzický kostolík a na okolité obce Bošáckej doliny. Tiež je vidno aj Beckovský hrad, Považský Inovec a aj Trenčiansky hrad. Východzím miestom pre návštevu atrakcií obce Haluzice je obecný úrad, pri ktorom je parkovisko a turistický smerovník.

Drevená rozhľadňa na vrchu Hájnica
Drevená rozhľadňa na vrchu Hájnica. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *