Mnohí seniori môžu prísť o časť svojich penzií. Stačí, že si nebudú plniť svoje povinnosti

Mnohí seniori môžu prísť o časť svojich penzií. Stačí, že si nebudú plniť svoje povinnosti

Poberateľom dôchodku môžete byť aj v prípade, že mu bola nariadená exekúcia. Exekučný poriadok stanovuje postupy vykonávania exekúcie, pričom bežne sa v praxi uplatňuje exekúcia prostredníctvom zrážok zo mzdy a iných príjmov. Medzi tieto príjmy patrí aj dôchodok, na ktorý je Sociálna poisťovňa oprávnená vykonávať zrážky podľa stanovených pravidiel. Po obdržaní uznesenia o nariadení exekúcie…