Mnohí seniori môžu prísť o časť svojich penzií

Mnohí seniori môžu prísť o časť svojich penzií. Stačí, že si nebudú plniť svoje povinnosti

Poberateľom dôchodku môžete byť aj v prípade, že mu bola nariadená exekúcia. Exekučný poriadok stanovuje postupy vykonávania exekúcie, pričom bežne sa v praxi uplatňuje exekúcia prostredníctvom zrážok zo mzdy a iných príjmov. Medzi tieto príjmy patrí aj dôchodok, na ktorý je Sociálna poisťovňa oprávnená vykonávať zrážky podľa stanovených pravidiel.

Po obdržaní uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie je Sociálna poisťovňa povinná začať vykonávať zrážky z dôchodku. V tomto prípade však Sociálna poisťovňa nemá právomoc rozhodovať o vykonávaní exekučných zrážok z dôchodku, ale iba plní svoju povinnosť, ktorá jej vyplýva zo zákona ako platiteľovi dôchodku. Informuje o tom portál Pravda.

Ak máte akékoľvek návrhy alebo žiadosti týkajúce sa exekúcie, odporúča sa konzultovať s príslušným súdnym exekútorom alebo iným orgánom, ktorý exekúciu nariadil.

O koľko sa môže kvôli exekúcii znížiť penzia?

Sociálna poisťovňa prepočítala od začiatku nového roka výšku exekučnej zrážky pre poberateľov dôchodkov, ktorí sú vystavení exekúcii, v dôsledku valorizácie dôchodkov od 1. januára 2024. Všetkým dotknutým dôchodcom bola zaslaná písomná informácia o tomto prepočte.

Pokiaľ ide o neprednostné pohľadávky, maximálna suma, ktorú je možné zrážať od poberateľa dôchodku, je stanovená na 140 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, čo predstavuje 376,43 eura mesačne. Ak poberateľ dôchodku vypláca výživné, zostáva mu ďalších 50 % z tejto sumy, teda 188,21 eura mesačne na každú osobu, ktorá má nárok na výživné.

V prípade prednostných pohľadávok (s výnimkou výživného na maloleté dieťa) je maximálna suma, ktorú možno zrážať od poberateľa dôchodku, stanovená na 268,88 eura mesačne, čo predstavuje 100 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorá má nárok na výživné, zostáva poberateľovi dôchodku ďalších 50 % z tejto sumy, teda 134,44 eura mesačne.

V prípade, že dochádza k zrážke na úhradu pohľadávky výživného pre maloleté dieťa, maximálna suma, ktorú nemožno zrážať, je 112,92 eura mesačne. Na každú osobu, pre ktorú poberateľ dôchodku vypláca výživné, zostáva poberateľovi ďalších 94,10 eura mesačne.

Sociálna poisťovňa môže realizovať zrážky z dôchodku na základe vlastného rozhodnutia v prípade, že právoplatné rozhodnutie uložilo povinnosť vrátiť neoprávnene vyplatený dôchodok alebo dôchodok vyplatený v nadmernom rozsahu, ktorým dôchodca neuskutočnil vrátenie v predpísanej lehote. Taktiež môže Sociálna poisťovňa vykonať zrážky z dôchodku na pokrytie vlastných pohľadávok.

Vykonávanie zrážok z dôchodku Sociálnej poisťovne bude ukončené, keď orgán, ktorý ich nariadil, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo že došlo k zastaveniu exekúcie z iného dôvodu.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *