Dedinu zničila ekologická katastrofa, zostal len kostol a starý cintorín.
| |

Dedinu zničila ekologická katastrofa, zostal len kostol a starý cintorín.

Na území obce sa nachádzalo sídlisko a pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, ktoré je významné z historického hľadiska. V písomnom zázname beňadického opátstva sa spomína v r. 1253 ako terra Apáthy de Grana. Obyvatelia osady sa prevažne venovali poľnohospodárstvu, ale aj furmanke, obchodovaniu. Blízkosť Hrona priviedla ľudí aj k pltníctvu. História obce bola rušná….