Dubový háj neďaleko Zvolena je jedinečné miesto. Každý z dubov je výnimočný svojím tvarom.
|

Dubový háj neďaleko Zvolena je jedinečné miesto. Každý z dubov je výnimočný svojím tvarom.

Unikátnosť tohto miesta spočíva v tom, že ide o najväčší zachovaný pôvodný pasienkový háj na Slovensku. Na rozľahlej ploche stojí takmer 600 jedinečných a mohutných starých dubov. Panónsky háj Gavurky je ukážkou ako kedysi vyzerali pasienky. Asi 15 kilometrov južne od Zvolena, pri obci Dobrá Niva, sa nachádza jedinečný dubový háj, ktorý nemá na Slovensku obdobu….