Najdlhší jednokoľajný železničný tunel na Slovensku prerazili pred 85 rokmi.
| |

Najdlhší jednokoľajný železničný tunel na Slovensku prerazili pred 85 rokmi.

Prepojenie Banskej Bystrice priamo s Turcom bolo už naliehavé. V 30 rokoch 20. st. sa začala čoraz viac objavovať požiadavka priameho spojenia Banskej Bystrice smerom na Turiec vzhľadom na hospodársky význam trate, ale aj zo strategických dôvodov. Prípravné stavebné práce na trati začali začiatkom júla 1936. V rámci prípravných prác bola výstavba vrcholového tunela (č.14)…