Medzi najväčšie prírodné skvosty Poľany patrí 23 metrov vysoký vodopád.
|

Medzi najväčšie prírodné skvosty Poľany patrí 23 metrov vysoký vodopád.

Poľana ukrýva v sebe jeden z najmohutnejších vodopádov, s výškou 23 metrov, v nadmorskej výške 990 m. Vodopád Bystré je národná prírodná pamiatka a chránený krajinný výtvor. Prístup ku vodopádu je po dvoch trasách, jedna je po náučnom chodníku. Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystré (miestny názov Bystrô) sa nachádza na južných svahoch Poľany, asi 8 km…