Dátum 11. február sa zapísal do histórie počasia na Slovensku.
|

Dátum 11. február sa zapísal do histórie počasia na Slovensku.

Dňa 11. februára 1929 bola nameraná najnižšia teplota na Slovensku a to extrémnych -41°C. V roku 2009 bol na mieste merania odhalený pamätník namerania tohto rekordu. Začiatok roka 1929 bol poznačený krutou zimou. V lokalite Vígľaš – Pstruša, na miestnom majeri, bola už od roku 1883 zriadená hydrologická stanica, vtedy sa tu merali len atmosférické zrážky,…