Naprieč Slovenskom sa tiahne tajomný val, ktorého pôvod a význam nie je známy.
|

Naprieč Slovenskom sa tiahne tajomný val, ktorého pôvod a význam nie je známy.

Val obrov (lat. Fossa giganteum – Val obrov, nem. Teufelsmauer –  Čertov múr) je dlhý zemný val, ktorý sa tiahne Slovenskom v severno-južnom smere. O veku, polohe a význame valu je veľmi málo historických prameňov. Dodnes viditeľne sú stopy valu majú dĺžku viac ako 60 km. Val podľa doterajších poznatkov siahal od vrchu Sitno na…