Na prosperujúci majer zostali už len spomienky a fotografie.
| |

Na prosperujúci majer zostali už len spomienky a fotografie.

Zostal už len v spomienkach, jeho prosperita začala upadať po socialistickom združstevňovaní. Bol založený niekedy v prvej polovici 18. storočia ako poľnohospodársky statok. Choval sa tu dobytok a produkovali poľnohospodárske výrobky pre potreby banskobystrického biskupstva. Biskupský majer Kupča. Územie Kupče bol osídlené už v dávnej minulosti. Nálezy z tejto oblasti sa zaraďujú až do praveku. Podobne je to aj…