V SNP chýbala ťažká technika, mali pomôcť pancierové vlaky. (3. časť)
| |

V SNP chýbala ťažká technika, mali pomôcť pancierové vlaky. (3. časť)

Tretím, posledným a technicky najdokonalejším bol pancierový vlak MASARYK. Mal silnejšie pancierovanie a aj kvalitnejšiu výzbroj. Veliteľom bol kpt. Ján Kukliš, jeho zástupcom por. Ján Belko. Pancierový vlak MASARYK bol nasadený na úsek Brezno – Červená skala. IPV III – T. G. Masaryka. Posledným pancierovým vlakom postaveným vo zvolenských železničných dielňach bol IPV III –…

V SNP chýbala ťažká technika, mali pomôcť pancierové vlaky. (2. časť)
| |

V SNP chýbala ťažká technika, mali pomôcť pancierové vlaky. (2. časť)

Pancierové vlaky sa javili ako ideálny bojový prostriedok pre územie stredného Slovenska. Horská krajina bola popretkávaná hustou sieťou železničných tratí. Hornatý terén poskytoval množstvo vhodných úkrytov v podobe tunelov či zárezov v úbočiach svahov. Generál Golian vydal rozkaz aj na stavbu druhého pancierového vlaku. Počas stavby prvého pancierového vlaku železničné dielne navštívil 10. 9. 1944…

V SNP chýbala ťažká technika, mali pomôcť pancierové vlaky. (1. časť)
| |

V SNP chýbala ťažká technika, mali pomôcť pancierové vlaky. (1. časť)

Po vypuknutí SNP pociťovala povstalecká armáda nedostatok ťažkých zbraní, preto sa prikročilo k stavbe improvizovaných pancierových vlakov. Rozkaz na stavbu pancierových vlakov bol vydaný 4. septembra 1944. Stavba prebiehala v dielňach Slovenských železníc vo Zvolene. Povstalcom chýbala ťažká bojová technika. Od samého začiatku trpela povstalecká armáda nedostatkom ťažkej bojovej techniky. Väčšina tankov bola súčasťou Východoslovenskej…