Slovenské opálové bane sú najstaršie na svete a jediné na našom kontinente.
|

Slovenské opálové bane sú najstaršie na svete a jediné na našom kontinente.

V severnej časti Slanských vrchov, v katastri obce Červenica sa v lokalite Dubník (v minulosti banícka osada) nachádzajú známe opálové bane. Boli to prvé opálové bane na svete, ťažba začala v závere 16. storočia. Je možné, že ťažba opálu tu prebiehala už v časoch Rímskej ríše. Koncom 16. storočia sa v lokalite Červenica – Dubník začala ťažba opálu….