Elektronické služby štátu využíva čoraz viac Slovákov

Elektronické služby štátu využíva čoraz viac Slovákov

V minulom roku bolo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk zaregistrovaných približne 2,94 milióna podaní a odoslaných približne 23,84 milióna rozhodnutí. V minulom roku poskytovala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby poradenstvo ohľadom elektronických schránok a služieb prostredníctvom 14 operátorov portálu. Ústredné kontaktné centrum (ÚKC) spracovalo viac ako 67 000 požiadaviek a poskytlo podporu…