Veľký vrch nad Divinkou

Vrch nad priehradou Hričov bol osídlený už v praveku. Dnes je tu aj 19 m vysoká rozhľadňa.

Vrch nad priehradou Hričov je známy ako jedno z najväčších zaniknutých opevnení na Slovensku. Osídlenie územia je doložené z obdobia praveku. V roku 2018 bola na vrchu postavená 19 m vysoká drevená rozhľadňa.

Drevená rozhľadňa
Drevená rozhľadňa. Fotoarchív: František Kovár

Lokalita je známa ako Hradisko Veľký vrch.

Hradisko Veľký vrch je svojou rozlohou 12 ha jedno z najväčších opevnení na Slovensku, v relatívnej plochej úzkej pretiahnutej vrcholovej časti Veľkého vrchu (531 m), západne nad obcou Divinka. Osídlenie územia je doložené až z obdobia praveku s výrazným oživením v období púchovskej kultúry (300 p. n. l. – 180 n. l.) a tiež vo včasnom stredoveku (9. storočie), kedy bolo hospodársko-spoločenským strediskom regiónu na významnej križovatke obchodných ciest. Hradisko tvorí sústava opevnení vytvárajúca tri samostatné celky s valom odčlenenou vrcholovou akropolou. Plochou najrozsiahlejšie je podhradie na relatívne menej strmom severovýchodnom svahu. V období púchovskej kultúry boli menšie hradiská aj na susedných vrchoch Háj, Malý vrch a Hradisko. Areál Hradisko Veľký vrch je národnou kultúrnou pamiatkou.

Vodná nádrž Hričov
Vodná nádrž Hričov. Fotoarchív: František Kovár

Vrch nad priehradou Hričov zatraktívnila 19 m vysoká rozhľadňa.

V roku 2018 bola na Malom vrchu (490 m) postavená 19 metrov vysoká masívna drevená päťposchodová rozhľadňa. Malý vrch je na juhovýchodnom výbežku Veľkého vrchu, na východnom okraji Javorníkov. Z rozhľadne je nádherný panoramatický výhľad. Ako na dlani máte vodnú nádrž Hričov. V prípade dobrej viditeľnosti vidno okrem Javorníkov, Súľovských vrchov a Žilinskej kotliny aj časti Bielych Karpát, Kysuckých Beskýd, Oravských Beskýd a Malej Fatry. Prístup ku rozhľadni je po Náučnom chodníku Veľký vrch zo začiatkom v obci Divinka. Trasa náučného chodníka je nenáročná, má dĺžku 2,3 km s prevýšením 245 m. Počas výstupu ku rozhľadni prejdete popri siedmich informačných paneloch, na ktorých sa dozviete celú históriu lokality a spoznáte aj archeologické nálezy. Pri niektorých paneloch sú lavičky na oddych, v závere chodníka je aj veľký prístrešok s ohniskom.

Pohľad z rozhľadne
Pohľad z rozhľadne. Fotoarchív: František Kovár

Prvá písomná zmienka o Divinke je z roku 1393.

Divinka je obec severne od Žiliny, na styku Súľovských vrchov a Javorníkov v ústí Diviny do Váhu, pri vodnej nádrži Hričov. V území s členitým vrchovinným reliéfom v rámci bradlového pásma sa nachádza niekoľko archeologických nálezísk, pozoruhodný je predovšetkým nápadný Veľký vrch západne nad obcou, opevnený valmi rozsiahleho hradiska v dôležitej strategickej polohe. V roku 1911 sa súčasťou Divinky stala susedná obec Lalinok, prvá písomná zmienka o časti Lalinok je z roku 1325 a o časti Divinka z roku 1393. Obec patrila pod panstvo hradu Lietava, neskôr Budatín a čiastočne zemianskym rodinám. Okrem hradiska na Veľkom vrchu je národnou kultúrnou pamiatkou renesančný Suňogovský kaštieľ z prelomu 16. a 17. storočia. Už v 18. storočí bol Veľký vrch považovaný za miesto zaniknutého hradu, v 19. storočí hradisko opísal Alexander Lombardíni, výskumu lokality sa venoval od roku 1947 archeológ Andrej Petrovský-Šichman. Archeologické výskumy tu trvajú dodnes.

Zdroj: Náučný chodník Veľký vrch

Informačný panel
Informačný panel. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *