Turová
|

Vodopád dlhé roky ukrytý v Kremnických vrchoch bol sprístupnený v roku 2013.

Vodopád pri obci Turová, neďaleko Zvolena nepatrí medzi tie najznámejšie, jeho návšteva však prinesie jedinečný zážitok. Prírodné prostredie a prístup k vodopádu pripomína čiastočne roklinu v Slovenskom raji.

Informačná tabuľa
Informačná tabuľa. Fotoarchív: František Kovár

Výška Turovského vodopádu je 15 m.

Turovský vodopád sa nachádza v juhovýchodne časti Kremnických vrchov, v doline ktorá má charakter rokliny. Vodopád je známy aj pod názvom Skalný vodopád, tento nájdete aj v starších turistických mapách. Miestni ho tiež volajú vodopád Padalo. Potok, ktorý vytvoril vodopád je často uvádzaný ako bezmenný. V niektorých turistických mapách je to Trniansky potok, ktorý v obci Turová tvorí prítok potoka Turová. Výška vodopádu je 15 metrov. Pôvod je tektonický, horninové podložie tvoria terciérne andenzity amfibolické. Potok prameniaci v Kremnických vrchoch, nad obcou Tŕnie, ma dostatok vody počas celého roka, čím sa vodopád zaraďuje medzi stále.

Prechod roklinou
Prechod roklinou. Fotoarchív: František Kovár

V roku 2013 prístup k vodopádu vyčistili miestni aktivisti.

Prístup k vodopádu je z obce Turová. V minulosti bol vodopád skrytý pred zrakmi turistov, poznali ho zväčša len miestni. V roku 2013 sa obec Turová s aktivistami rozhodla vodopád sprístupniť. Vyčistili koryto potoka od popadaných stromov. Čím sa vytvoril turistický chodník priamo v koryte potoka. V rokline, na menej priechodných miestach, inštalovali reťaze na pridržanie sa pri prechode cez tieto miesta. Tento prístup k vodopádu má však jednu nevýhodu, hlavne vtedy ak je vyšší prietok vody. Vtedy je roklina nepriechodná, podobne je tomu aj v zime, ak potok zamrzne. Pri návšteve Turovského vodopádu sa určite oplatí zobrať nepremokavú obuv. Pre tých, ktorí si nechcú zmáčať nohy, je tu ešte jedna trasa. Cez les po zvážnici je vyznačená trasa až nad vodopád. Tu treba absolvovať prudký zostup ku vodopádu za pomoci reťazí, ktoré sú tu inštalované. Spojením oboch trás môžete absolvovať okružnú cestu k vodopádu a späť od obce.

Malý vodopád
Malý vodopád. Fotoarchív: František Kovár

Obec Turová má aj ďalšiu prírodnú pamiatku.

Turovský sopúch je ďalšou prírodnou pamiatkou obce. Pôvodne predstavoval sopku, ktorej hrdlo a sopečný kanál vznikli v závere vulkanickej aktivity Kremnických vrchov. K jeho dnešnej podobe prispela erózia, vďaka ktorej sa tu vytvorili zaujímavé skalné útvary. V okolí sopúcha sa vyskytuje mnoho teplomilných rastlín a živočíchov. Na vrchole sa nachádza drevený kríž, od ktorého je výhľad na okolie.

Turovský vodopád
Turovský vodopád. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *