Považský Inovec
|

V Považskom Inovci stojí jedna z najstarších sakrálnych stavieb na Slovensku.

Považský Inovec je bohatý na minerálne a termálne pramene. Na svahu vrchu Marhát sa nachádza jedna z najstarších sakrálnych stavieb. Na vrchole Marhátu stojí 17 metrov vysoká rozhľadňa.

Rotunda sv. Juraja
Rotunda sv. Juraja. Fotoarchív: František Kovár

Považský Inovec je bohatý na minerálne a termálne pramene.

Jadrové pohorie zhruba medzi Hlohovcom a Trenčínom je pretiahnutého pôdorysu s dĺžkou cca 48 km a šírkou do 15 km, kulminujúce v severnej časti vrchom Inovec (1 042 m). Severne naň nadväzujú Strážovské vrchy, zo západnej strany susedí s Dolnovážskou nivou a z východnej s Nitrianskou pahorkatinou. Geomorfologicky sa delí na štyri podcelky: Vysoký Inovec (Inovec 1 042 m), Nízky Inovec (Bezovec 743 m), Krahulčie vrchy (Marhát 748 m) a Inovecké predhorie na rozsiahlych plošinách pozdĺž západného okraja pohoria s výškami do 550 m n. m. Pohorie je bohaté na pramene. V severnej časti je viacero prameňov minerálnej vody (kyselky). Medzi najvýznamnejšie patria liečivé termálne pramene (s teplotou až 69 °C), vyvierajúce pozdĺž tektonických línií pri úpätí pohoria na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, ktoré umožnili vznik svetoznámych kúpeľov. Lesy v pohorí tvoria dubiny, dubohrabiny až bučiny v najvyšších častiach. Nad Nitrianskou Blatnicou sa na svahu Marhátu nachádza Rotunda sv. Juraja.

Súsošie Golgoty
Súsošie Golgoty. Fotoarchív: František Kovár

Sakrálna stavba je datovaná do obdobia roku 830 n. l..

Rímskokatolícka kaplnka na skalnatom výbežku na južnom svahu Marhátu v Považskom Inovci asi 4 km severne od obce Nitrianska Blatnica obsahujúca po viacnásobných prestavbách pravdepodobne najstaršiu stojacu sakrálnu stavbu nielen na území Slovenska, ale aj v celej východnej časti Strednej Európy (východne od Salzburgu). Datovanie stavby pôvodnej rotundy rádiouhlíkovým laboratóriom Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI Univerzity Komenského v Bratislave do pred-Cyrilometodského obdobia pravdepodobne na obdobie rokov 830 ± 30 n. l. potvrdilo medzinárodné konzorcium šiestich rádiouhlíkových laboratórií z USA, Švajčiarska, Rakúska, Česka a Maďarska analýzou 20 vzoriek (drevo, uhlíky, murovacia malta a omietková malta). Tieto zistenia súčasne znamenajú, že kresťanstvo v Nitrianskom kniežatstve bolo rozšírené už počas panovania kniežaťa Pribinu.

Rozhľadňa na Marháte
Rozhľadňa na Marháte. Fotoarchív: František Kovár

Osídlenie v okolí rotundy zaniká v 13. storočí.

Lokalita okolo rotundy bola osídlená až do 13. storočia, kedy sa vyčerpali miestne zásoby železnej rudy, s ktorou obyvatelia obchodovali. V rámci barokovej prestavby v 18. storočí k rotunde pristavali pustovňu. V nej žijúci predposledný pustovník – Ján Viktorín Zimány, je pochovaný na cintoríne v neďalekom Lipovníku. Z Pustovníckej školy z druhej polovice 18. storočia, ktorá stála oproti rotunde, vzišli mimoriadne osobnosti (napr. arcibiskup Ján Scitovský – kardinál a prímas uhorský). Pri rotunde sa nachádza replika zrubového jednopriestorového obydlia z 9. – 10. storočia a súsošie Golgoty z 18./19. storočia. Rotunda, zvaná aj jednoducho ako Jurko, alebo Ďurko je národnou kultúrnou pamiatkou a miestom príležitostných bohoslužieb.

Kríž pred rozhľadňou
Kríž pred rozhľadňou. Fotoarchív: František Kovár

Na vrchole Marhátu stojí 17 m vysoká rozhľadňa.

Marhát (748 m) je výrazný horský masív, dominanta južnej časti Považského Inovca severne od Nitrianskej Blatnice s vrcholovým hrebeňom s vystupujúcimi vápencovými a dolomitovými skalkami. Na vrchole stávala drevená triangulačná veža, pri ktorej v roku 1947 občania z Nitrianskej Blatnice postavili 10 m vysoký oceľový Kríž vďaky s nápisom „Bože, ochraňuj turistov“. V roku 2008 bola na vrchole vybudovaná 17 m vysoká drevená rozhľadňa, na ktorú vedú rebríky so 61 schodmi. Sprostredkúva kruhový výhľad na Malé Karpaty, Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Vtáčnik, Tribeč, ale aj vežiaky Bratislavy či Malofatranský Kľak i Veľký Inovec. Vrchol je dostupný turistickými značenými chodníkmi. Najvýhodnejšia turistická trasa k Rotunde sv. Juraja a rozhľadni je z obce Nitrianska Blatnica.

Zdroj: Náučný chodník Považský Inovec

Výhľad z rozhľadne
Výhľad z rozhľadne. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *