Múzeum dopravy v Bratislave
|

V historických budovách prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice sídli Múzeum dopravy.

STM – Múzeum dopravy v Bratislave sa nachádza za budovou Železničnej polície. Vchod je od Pražskej ulice. Dostanete sa k nemu po schodoch z nadchodu pre peších ponad Šancovú ulicu.

Múzeum dopravy
Múzeum dopravy. Fotoarchív: František Kovár

Múzeum sa zaoberá dokumentovaním histórie dopravy na Slovensku.

Múzeum dopravy v Bratislave je pobočkou Slovenského technického múzea so sídlom v Košiciach, ktoré sa zaoberá dokumentovaním histórie cestnej, železničnej i vodnej dopravy na území Slovenska a jej prezentovaním verejnosti formou stálej expozície i príležitostných tematických výstav. Areál múzea sa nachádza v priestoroch prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice, bývalej Uhorskej centrálnej železnice z 19. storočia, v priestoroch jej koľajiska a dvoch priľahlých skladoch. Areál múzea spolu s budovou GR ŽP je národná kultúrna pamiatka. Expozícia múzea je rozdelená do niekoľkých tematických celkov: vývoj zabezpečovacej železničnej techniky, zlatý vek dopravy na cestách i koľajniciach, vývoj železničnej techniky na Slovensku a míľniky slovenského motorizmu v 2. polovici 20. storočia. Múzeum ma aj expozíciu vodnej dopravy, kde najväčším exponátom je NKP Remorkér ŠTUREC, ktorý je umiestnený v bratislavskom Zimnom prístave. Remorkér je prezentovaný iba príležitostne pre skupinové návštevy.

Expozícia vodnej dopravy
Expozícia vodnej dopravy. Fotoarchív: František Kovár

V hale A nájdete bohatú expozíciu rozličných druhov dopravných prostriedkov.

V Sklade č. I. – Hala A je umiestnená expozícia prezentujúca vývoj železníc na území Slovenska prostredníctvom množstva dobových exponátov z oblasti zabezpečovacej, signalizačnej a oznamovacej techniky, artefaktov z oblasti stavby a údržby koľajového zvršku, dobových rovnošiat železničných zamestnancov, modelov železničných vozidiel a pod.. V ďalšej časti haly sú exponáty prezentujúce dejiny cestnej dopravy prevažne v období pred 2. svetovou vojnou. Návštevníci múzea tu nájdu bohatú expozíciu rozličných druhov dopravných prostriedkov – od vozidiel animálnej trakcie, medzi ktoré patria historické koče, vozy a záprahové sane, cez kolekciu bicyklov, motocyklov a trojkoliek až po automobily z medzivojnového obdobia, prevažne od najvýznamnejších československých výrobcov (Praga, Škoda, Tatra, Aero).

Expozícia železníc
Expozícia železníc. Fotoarchív: František Kovár

V hale B uvidíte prototypy osobných a úžitkových vozidiel vyrobených v BAZ a TAZ.

V Sklade č. II. – Hala B je umiestnená expozícia cestných dopravných prostriedkov z obdobia po 2. svetovej vojne. Návštevníci tu nájdu kolekciu historickej hasičskej techniky pozostávajúcej z úžitkových automobilov a prívesov i záchranárskeho člnu. Najväčšia časť tejto expozície návštevníkovi približuje postupný vývoj najvýznamnejšej značky osobných automobilov v povojnovom Československu, ako aj množstvo unikátnych funkčných vzoriek a prototypov osobných i úžitkových vozidiel zhotovených v Bratislavských automobilových závodoch. Zaujme i dioráma nákladného automobilu slúžiaceho na zásobovanie obchodnej siete či dioráma dobového autoservisu s množstvom dnes už historickej prístrojovej techniky na diagnostiku technického stavu vozidiel. So stálou expozíciou v tejto hale susedí rozsiahla výstavná sieň určená pre tematické výstavy, pripravované najčastejšie pri príležitosti rôznych dopravných výročí.

Zdroj: Wikipédia

Počiatky automobilizmu
Počiatky automobilizmu. Fotoarchív: František Kovár
História škodoviek
História škodoviek. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *