Tisícky Slovákov nájdu v schránke dopis od Sociálnej poisťovne

Tisícky Slovákov nájdu v schránke dopis od Sociálnej poisťovne. Nie všetkým vyčarí úsmev na tvári

V lete tohto roku očakávajú živnostníci a ostatné osoby vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť zmeny. Tie sa týkajú sa ich odvodových povinností voči Sociálnej poisťovni. Do 22. júla im Sociálna poisťovňa doručí informácie o nových, upravených alebo zanikajúcich povinnostiach v oblasti sociálneho poistenia.

Zároveň sa dozvedia o výške odvodov platných od 1. júla 2024, píše portál Kryptomagazin.sk.

Živnostníci získajú zo správy od Sociálnej poisťovne všetky potrebné údaje o výške ich vypočítaného základu na úhradu poistného. Dozvedia sa aj o sume sociálneho poistenia, ako aj o termíne splatnosti a možnostiach platby poistného.

SZČO, ktorí podali daňové priznanie včas, teda do 31. marca 2024, zaplatia poistné vo svojej novovypočítanej výške prvýkrát do 8. augusta 2024 za mesiac júl 2024. Táto povinnosť sa týka živnostníkov a ostatných SZČO.

Živnostníci a ostatné SZČO, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2023 v predĺženej lehote, nie sú touto zmenou ovplyvnení. Sociálna poisťovňa im oznámi informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia do 21. októbra 2024. Nové poistné tak zaplatia prvýkrát do 8. novembra 2024 za mesiac október 2024.

Kto musí platiť poistné?

Od 1. júla 2024 vzniká povinné poistenie pre SZČO fyzické osoby, ktoré dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške vyššej ako 7 824 eur za kalendárny rok 2023. Ide o ľudí, ktorí predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023 a k 1. júlu 2024 mali platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

V prípade, že SZČO nevykonáva činnosť podľa platného oprávnenia, povinné poistenie vzniká na základe dosiahnutého príjmu. Pre SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7 824 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, resp. zaniká k 30. júnu 2024.

Aká je výška poistného pre SZČO?

V roku 2024 platí pre SZČO, ktoré sú povinne poistené, minimálny mesačný vymeriavací základ vo výške 652 eur. Z toho vyplýva, že mesačné poistné činí 216,13 eura. SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek, platia mesačné poistné vo výške 177,01 eura, pretože nie sú povinné platiť poistné na invalidné poistenie.

V roku 2024 je maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO 9 128 eur, čo znamená mesačné poistné vo výške 3 025,93 eura. SZČO, ktoré poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek, platia mesačné poistné vo výške 2 478,25 eura, pretože nie sú povinné platiť poistné na invalidné poistenie.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *