Vodopád vo Veľkej Fatre je menej známy, prístupný je len od roku 2013.
|

Vodopád vo Veľkej Fatre je menej známy, prístupný je len od roku 2013.

Neďaleko obce Belá – Dulice v okrese mesta Martin, je menej známy vodopád, ktorý sa nachádza v hornej časti Belianskej doliny a je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Vodopád v Došnej je skrytý hlboko v lesoch Veľkej Fatry. Východiskový miestom je obec Belá – Dulice, odtiaľto sa vydáte po turistickom chodníku smerom k Chate Havranovo. Trasa je…