Železničný tunel s dvoma viaduktami patrí medzi najnáročnejšie technické diela na Slovensku.
|

Železničný tunel s dvoma viaduktami patrí medzi najnáročnejšie technické diela na Slovensku.

Pri stavbe železnice z Červenej skaly do Margecian bola technicky najzložitejším úsekom oblasť v okolí Telgártu. Tejto časti trate známej ako Telgártska slučka dominuje Telgártsky tunel, postavený z väčšej časti v oblúku a dva unikátne viadukty. Železnica z Banskej Bystrice na východné Slovensko sa stavala v niekoľkých etapách. Zmenou projektu a trasovania Uhorskej severnej železnice zostala Banská Bystrica…

Opustený železničný tunel dýcha minulosťou, bol postavený v rokoch 1869 až 1871.
|

Opustený železničný tunel dýcha minulosťou, bol postavený v rokoch 1869 až 1871.

Opustený Píliansky tunel je na trati ŽSR 160 medzi ŽST Kriváň a ŽST Lovinobaňa pri bývalej výhybni Píla, dnes zastávka Píla. Tunel bol postavený ako súčasť Uhorskej severnej železnice. Tunel je aj po vyše 150 rokoch v dobrom stave. Píliansky tunel bol vybudovaný v rokoch 1869-71 a je dlhý 121 metrov. Tunel je postavený v oblúku, zaujímavosťou…

Železnice na Slovensku majú 175 rokov.
| |

Železnice na Slovensku majú 175 rokov.

Myšlienka prvej železnice na Slovensku úzko súvisí so zámerom spojiť železnicou Viedeň a soľné ložiská v poľskej Haliči. Bola taktiež snaha spojiť Viedeň s Budapešťou. Prvé projekty začali vznikať v roku 1836 a v ďalších rokoch. Prvý parný vlak do Bratislavy prišiel však až 20. augusta 1848. Všetko sa to začalo v Anglicku. Jazda úplne prvého železničného vlaku na…

Umelecké skvosty na železničných staniciach.
| |

Umelecké skvosty na železničných staniciach.

Mnohé železničné stanice sú všedné, bez nejakých zaujímavostí. Nájdu sa však aj umelecké skvosty na staniciach. História niektorých staníc siaha aj do konca 19. a začiatku 20 storočia, keď sa začali budovať na Slovensku železničné trate. Sú však aj také, čo prešli rekonštrukciami alebo stoja na základoch pôvodných staníc. História železničnej stanice v Žiline sa začala v roku…

Najdlhší jednokoľajný železničný tunel na Slovensku prerazili pred 85 rokmi.
| |

Najdlhší jednokoľajný železničný tunel na Slovensku prerazili pred 85 rokmi.

Prepojenie Banskej Bystrice priamo s Turcom bolo už naliehavé. V 30 rokoch 20. st. sa začala čoraz viac objavovať požiadavka priameho spojenia Banskej Bystrice smerom na Turiec vzhľadom na hospodársky význam trate, ale aj zo strategických dôvodov. Prípravné stavebné práce na trati začali začiatkom júla 1936. V rámci prípravných prác bola výstavba vrcholového tunela (č.14)…

Uhorská severná železnica sa stavala podľa noriem a šablón MÁV.
| |

Uhorská severná železnica sa stavala podľa noriem a šablón MÁV.

Na úseku Zvolen – Vrútky začali od augusta 1869 projektové práce, samotná stavba náročnej horskej trate sa začala v máji 1870. Projekt trate sa pre šetrenie nákladov čo najviac vyhýbal budovaniu viaduktov a mostov, ktoré nahradili množstvom tunelov, zárezov a násypov. Výpravné budovy boli rozdelené do piatich tried. Budovy na trati Uhorskej severnej železnice, známej…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (4. časť)
|

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (4. časť)

Trať mládeže do Banskej Štiavnice slávnostne otvorili 30.10.1949. Po veľkých oslavách sa však život brigádnikov na trati pravdepodobne nezastavil, ale už s omnoho menším počtom pokračoval. Bolo ešte treba dobudovať železničnú infraštruktúru. Stanice a aj iné objekty boli zväčša ešte rozostavané, ako je aj vidno pri jazde slávnostného vlaku, pri otvorení trate. Koniec úzkokoľajnej trate. Výstavbou novej…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (3. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (3. časť)

Termín otvorenia železnice do Banskej Štiavnice sa blížil, práce išli podľa plánu, brigádnikov si čoraz viac všímali novodobí ideológovia a aj pracovníci ŠTB. Na stavbu zavítal aj prezident republiky K. Gottwald. V závere budovania prišla nečakaná udalosť, ktorá ohrozila termín odovzdania trate. Otvorenie trate sa blíži, zvyšuje sa záujem o stavbu. Práca na stavbe nebola…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (2. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (2. časť)

Iniciatívu pri dostavbe trate prebral Zväz slovenskej mládeže. Ten na svojej konferencii 27.10.1947 prijíma záväzok, že slovenská mládež vybuduje doteraz nezačatú výstavbu trate od stanice Hronská Dúbrava do km 10,770 a súčasne pomôže dokončiť už rozostavané úseky. Vzniká projekt dostavby s názvom Trať mládeže. Po februári 1948 sa zo stavby postupne stáva propagandistická stavba. Počas prípravy…

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (1. časť)
| |

Železnica do Banskej Štiavnice bola od svojho vzniku akoby nechcené dieťa. (1. časť)

Riešenie železničnej dopravy do Banskej Štiavnice úzkokoľajkou nebolo šťastné riešenie. V krátkom čase po spustení úzkokoľajnej železnice sa začali ozývať hlasy na jej rekonštrukciu, na normálny rozchod. Do Banskej Štiavnice sa vybudovalo dielo, ktoré nebolo na technickej úrovni, pričom sa dôvodilo ekonomikou. V pláne bolo aj vlakové spojenie z Levíc do Banskej Štiavnice Krátko po tom, ako…