V minulosti dôležitá dopravná tepna a zdroj obživy.
| |

V minulosti dôležitá dopravná tepna a zdroj obživy.

Názov rieky sa prvýkrát spomína v roku 170. Rímsky cisár Marcus Aurelius v tom čase napísal 12 kníh, filozofických meditácií Τὰ εἰς ἑαυτόν (Ta eis heauton –  v preklade Hovory k sebe samému). Časť vznikla na území dnešného Slovenska, niekde pri Hrone ( lat . Granus ). Prvé zaznamenané stredoveké meno rieky bol Gron, v roku 1075….