Najväčšou atrakciou malej obce sú tatárske pivnice. Pôvod pivníc je opradený tajomstvom.
|

Najväčšou atrakciou malej obce sú tatárske pivnice. Pôvod pivníc je opradený tajomstvom.

O pivniciach je len známe, že ich do pieskovca vysekali ľudia, o ich vzniku a účelu, ako aj pomenovaní sa len polemizuje. Tatárske pivnice sa nachádzajú v dedinke Ľuboreč, v okrese Lučenec. V lese za dedinou boli pôvodne tri pivnice, dnes už existujú len dve. Pôvod tatárskych pivníc je dodnes nejasný. Tatárske pivnice boli tri jaskyne slúžiace ako úkryt…

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (10. časť)
| |

Stredoslovenské železnice na starých fotografiách. (10. časť)

Uhorská severná železnica bola železničná trať, vedúca z Budapešti cez Salgótarján, Lučenec a Zvolen do Vrútok, kde bola prepojená s Košicko-bohumínskou železnicou. Spojenie Budapešti so Sliezkom sa stavalo kvôli uhliu. Pri budovaní siete železníc vznikla požiadavka prepojenia Budapešti s Košicko-bohumínskou železnicou. Hlavný dôvod bolo spojenie Budapešti so Sliezskom. V tom čase sa začalo v priemysle…