Pohronská železnica otvorila novú obchodnú cestu.
| |

Pohronská železnica otvorila novú obchodnú cestu.

Úvahy o stavbe železnice popri Hrone, medzi Hronskou Breznicou a Levicami, začali koncom 80 rokov 19. storočia. Projekt pripravila Rakúsko-uhorská spoločnosť štátnej železnice StEG. Stavbou železnice bola snaha získať spojenie z Levíc cez stredné Slovensko smerom na sever, do Vrútok. Prvý pokus o výstavbu železnice nevyšiel. Povolenie na výstavbu spoločnosť StEG nedostala. Dôvodom mali byť obavy Uhorskej štátnej železnice…