Drevený artikulárny kostol patrí medzi najstaršie pamiatky v meste.
|

Drevený artikulárny kostol patrí medzi najstaršie pamiatky v meste.

Kostol Najsvätejšej Trojice – drevený artikulárny kostol patrí medzi najstaršie pamiatky v Kežmarku. Od roku 1985 je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2008 je pamiatkou zapísanou v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Šopronský snem stanovil pre stavby protestantských chrámov presne určené podmienky. Na základe uznesenia Šopronského snemu z roku 1681 boli pre stavby protestantských chrámov…

Na hrade majú v zbierke najstarší röntgen na Slovensku.
|

Na hrade majú v zbierke najstarší röntgen na Slovensku.

Medzi exponátmi na Kežmarskom hrade sa nachádza jeden z najstarších röntgenových prístrojov. Tento vzácny röntgenový prístroj bol nájdený náhodne na povale jedného z domov v Spišskej Sobote. Prof. MUDr. Vojtecha Alexandra patrí medzi priekopníkov röntgenológie. Priekopník röntgenológie v strednej Európe. Prvý röntgenológ na Slovensku. Prvý docent a profesor röntgenológie v Uhorsku. Zakladateľ nového vedného odboru…