Zrúcanina hradu v Malých Karpatoch môže na návštevníkov pôsobiť tajomne.
|

Zrúcanina hradu v Malých Karpatoch môže na návštevníkov pôsobiť tajomne.

Hrad neďaleko Bratislavy patril do sústavy pohraničných hradov, ktoré v Malých Karpatoch preberali od 13. storočia funkciu ochrany severozápadných hraníc uhorského štátu. Hrad Pajštún bola prvá zrúcanina, ktorú som v živote navštívil už ako žiak základnej školy v roku 1975. Počiatočná história hradu nie je známa a je rozlične interpretovaná. Počiatočná história hradu nie je veľmi…