Kamenné veterné mlyny sú známe hlavne z Holandska, jeden zachovaný máme aj na Slovensku.
|

Kamenné veterné mlyny sú známe hlavne z Holandska, jeden zachovaný máme aj na Slovensku.

Mesto Holíč a jeho šíre okolie ponúka mnohé zaujímavé turistické atrakcie. V minulých článkoch som spomenul historický kostolík v Kopčanoch a megality v Holíči. Dnešným zastavením bude jediný kamenný veterný mlyn v Holíči. Pôvodne bol v Holíči drevený veterný mlyn nemeckého typu. Veterný mlyn v Holíči je historická technická pamiatka pochádzajúca z 80. rokov 19. storočia. Nachádza sa juhovýchodne od…

Slovenský Stonehenge nájdete na Záhorí.
|

Slovenský Stonehenge nájdete na Záhorí.

Holíčska svätyňa, ľudovo nazývaná Holíčsky Stonehenge je archeologická lokalita v katastrálnom území mesta Holíč, v okrese Skalica – rondel s megalitmi. Zachované časti kultových kameňov sa nachádzajú v holíčskom lapidáriu. Holíčska svätyňa pripomína svetoznámu anglickú pravekú stavbu. V roku 1988 bola v intraviláne mesta Holíč pri výstavbe sídliska SNP, v priestore pod Kalváriou objavená praveká svätyňa….