V SNP chýbala ťažká technika, mali pomôcť pancierové vlaky. (2. časť)
| |

V SNP chýbala ťažká technika, mali pomôcť pancierové vlaky. (2. časť)

Pancierové vlaky sa javili ako ideálny bojový prostriedok pre územie stredného Slovenska. Horská krajina bola popretkávaná hustou sieťou železničných tratí. Hornatý terén poskytoval množstvo vhodných úkrytov v podobe tunelov či zárezov v úbočiach svahov. Generál Golian vydal rozkaz aj na stavbu druhého pancierového vlaku. Počas stavby prvého pancierového vlaku železničné dielne navštívil 10. 9. 1944…