Priestory tatranskej jaskyne poznali už v prvej polovici 18. storočia hľadači pokladov.
|

Priestory tatranskej jaskyne poznali už v prvej polovici 18. storočia hľadači pokladov.

Jaskyňa patrí medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku. Verejnosti bola sprístupnená v roku 1882 a elektricky osvetlená už v roku 1896. Prehliadkový okruh má dĺžku 1370 m s prevýšením 125 m. Belianska jaskyňa sa nachádza neďaleko obce Tatranská Kotlina, v najvýchodnejšej časti Belianskych Tatier, vo vysokohorskom krasovom teréne. Vchod do jaskyne leží na severnom…