Drevený artikulárny kostol patrí medzi najstaršie pamiatky v meste.
|

Drevený artikulárny kostol patrí medzi najstaršie pamiatky v meste.

Kostol Najsvätejšej Trojice – drevený artikulárny kostol patrí medzi najstaršie pamiatky v Kežmarku. Od roku 1985 je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2008 je pamiatkou zapísanou v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Šopronský snem stanovil pre stavby protestantských chrámov presne určené podmienky. Na základe uznesenia Šopronského snemu z roku 1681 boli pre stavby protestantských chrámov…

Drevený artikulárny kostol je zapísaný v zozname UNESCO.
| |

Drevený artikulárny kostol je zapísaný v zozname UNESCO.

Významnou súčasťou kultúrneho dedičstva sú aj unikátne drevené kostoly. Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej tvorby. Medzi takéto pamiatky patrí aj drevený artikulárny kostol v Hronseku. Drevený artikulárny kostol v Hronseku je evanjelický kostol. Protestantské cirkevné obrady sa v Hronseku vykonávali do roku 1726 v miestnom renesančnom kaštieli. Keď už vyhradené priestory pre obyvateľov širokého…