Tajomný Pohanský hrad
|

Stopy dávnej minulosti s krásnou prírodou nájdete v Cerovej vrchovine.

Národná prírodná rezervácia Pohanský hrad. Chránené územie v Cerovej vrchovine severozápadne nad Starou Baštou vyhlásené v roku 1958 v oblasti horných častí strmých svahov a vrcholovej plošiny vrchu Pohanský hrad na ochranu tejto najzachovalejšej a najtypickejšej náhornej plošiny na bazaltovom lávovom pokrove na Slovensku.

Pohanský hrad v Cerovej vrchovine
Pohanský hrad v Cerovej vrchovine. Fotoarchív: František Kovár

Vyskytujú sa tu silno rozrušené zvyšky sopečných kužeľov.

Celé územie rezervácie je málo ovplyvnené ľudskou činnosťou, má vysokú krajinársku a geomorfologickú hodnotu. Zároveň je jedným z najrozsiahlejších súvislých lesných komplexov s prirodzeným drevinovým zložením Cerovej vrchoviny. Vyskytujú sa tu silno rozrušené zvyšky sopečných kužeľov a lávové prúdy vybiehajúce z pokrovu, ktorý tvorí plochu asi 800 × 600 m, (najmä pri jeho severnom okraji). Okraje plošiny s hojnými bralnými a skalnými formami podliehajú gravitačným svahovým pohybom blokového typu, pričom vznikajú rozsadliny, kamenné veže, po svahu sa zosúvajúce bloky hornín, jaskyne a kamenné moria. Plošina je z veľkej časti zarastená, ale z okrajových bazaltových brál sú na dvoch miestach pekné výhľady.

Mohutné skaly na plošine
Mohutné skaly na plošine. Fotoarchív: František Kovár

Pohanský hrad ukrýva zvyšky kamenného valu starých Keltov.

Územie je chránené pre výskyt teplomilnej flóry, fauny a kontrastných (podľa expozície voči svetovým stranám) lesných spoločenstiev (teplomilné a suchomilné dubové lesy na južných a bučiny na severných svahoch). Rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Cerová vrchovina a chráneného vtáčieho územia Cerová vrchovina-Porimavie. Pohanský hrad ukrýva zvyšky kamenného valu starých Keltov, pozostatky slovanského hradiska a tiež skalné mesto s vyše 30 pseudokrasovými jaskyňami, ktoré kedysi obývali naši pravekí predkovia. Najdlhšie jaskyne sú Stĺpová jaskyňa (182 m) a Labyrintová jaskyňa (151 m). Niektoré z nich sú významnými archeologickými lokalitami, alebo sú cenné výskytom vzácnych bezstavovcov či zimovaním netopierov.

Kamenné more
Kamenné more. Fotoarchív: František Kovár

Na Pohanský hrad sa dostanete z viacerých miest.

Najjednoduchšie sa na Pohanský hrad dostanete z obce Hájnačka, alebo z obce Šurice. Dlhšie trasy sú z osady Obručná cez sedlo Monica a z obce Belina cez Belinské skaly a sedlo Monica. Turistické trasy na Pohanský hrad sú vzájomnou kombináciou žltej, zelenej a červenej značky.

Zdroj: Náučný chodník Stará Bašta, Wikipédia

Kamenná brána
Kamenná brána. Fotoarchív: František Kovár
Na okraji plošiny
Na okraji plošiny. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *