Slovenské ženy zarábajú priemerne o 311 eur menej ako muži

Slovenské ženy zarábajú o stovky eur menej ako muži. Výrazné rozdiely sú v konkrétnych oblastiach

Štatistiky zo Štatistického úradu SR za rok 2022 ukazujú, že priemerná mzda žien na Slovensku je o 18,8 % nižšia v porovnaní s mužmi, čo predstavuje rozdiel vo výške 311 eur. Informuje o tom portál O peniazoch.

Analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská zdôraznila, že jedným z faktorov tohto rozdielu je skrátená pracovná doba žien a s ňou spojená nižšia suma na výplatnej páske, ktorá sa týka predovšetkým žien. Tieto údaje oznámila v stredu 6. marca 2024 pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa žien.

Čísla, ktoré nepotešia

Najvýraznejšie rozdiely v mzdách medzi mužmi a ženami, konkrétne na úrovni 23 až 24 %, sa vyskytujú v rozmedzí veku 35 až 44 rokov. Sadovská vysvetlila, že ženy v tomto vekovom okne často opúšťajú pracovný trh v súvislosti s materskou alebo rodičovskou dovolenkou, čo vedie k dočasným prestávkam v zamestnaní. Návrat do pracovného života následne spúšťa tendenciu prehlbovania rozdielov v mzdách a tieto signifikantné nerovnosti pretrvávajú po určitý čas.

Sadovská zdôraznila, že ženy často pôsobia v odvetviach a povolaniach, kde sú platy nižšie. Okrem toho sú vedúce pozície častejšie obsadzované mužmi než ženami. Aj keď v niektorých prípadoch existuje čiastočne oprávnený platový rozdiel, napríklad v profesiách vyžadujúcich fyzicky náročnejšiu prácu, v mnohých iných prípadoch nie je žiadny takýto dôvod. Ženy tak aj v týchto profesiách zarábajú menej než muži, a to aj o desiatky percent, podľa jej vyjadrenia.

Podľa jej analýzy sa ukázalo, že najvýraznejšie rozdiely v mzdách sú zaznamenané v odvetví finančných a poisťovacích služieb. V tejto sfére dosahuje priemerná mzda žien o viac ako tisíc eur, čo predstavuje pokles o 34,3 % v porovnaní s mužmi. V oblasti informácií a komunikácií zarábajú ženy o 29,7 % menej ako muži. Naopak, minimálny rozdiel v platoch bol zaznamenaný v oblasti dodávky vody a kanalizácie, kde dosahuje 2,9 %, a v administratívnych službách, kde predstavuje 1,0 %.

Sadovská taktiež upozornila, že evidovaná miera nezamestnanosti u žien dosiahla na konci minulého roka úroveň 5,67 %. V porovnaní s mužmi, kde táto miera predstavovala 4,54 %, ide o dlhodobý trend vyššej nezamestnanosti v ženskej populácii. Tento fakt ešte viac zvýraznila pandémia a ďalšie krízy, zdôraznila analytička.

Reálne mzdy sa po 2 rokoch zvýšili

Počas 4. štvrťroka minulého roka zaznamenala priemerná nominálna mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve medziročný nárast o 10,6 %, čo predstavuje sumu 1 569 eur. Tento rast bol najvýraznejší za posledných 19 rokov a spolu s klesajúcou infláciou sa podarilo zastaviť prepad reálnej mzdy, ktorý trval od začiatku roku 2022. Informoval o tom Štatistický úrad.

„V štruktúre ekonomiky všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva sme zaznamenali medziročný nárast priemernej nominálnej mzdy. Zvýšenie hrubých miezd sa pohybovalo od 5,8 % v administratívnych službách až po 17,9 % vo vzdelávaní,“ uviedli štatistici. Dodali, že všetky odvetvia s výnimkou administratívnych služieb dokázali odolať inflácii. Zamestnanci v šiestich odvetviach dosiahli reálny rast platieb o viac ako 5 %.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *