Slováci radšej pracujú v zahraničí

Slováci radšej pracujú v zahraničí. Tieto krajiny sú pre nich najlákavejšie

Hoci mnohé firmy na Slovensku sa sťažujú na nedostatok pracovníkov, tisíce Slovákov stále hľadajú prácu za hranicami krajiny. V minulom roku krátkodobo pracovalo v zahraničí viac ako 100-tisíc ľudí, pričom tento počet oproti predchádzajúcemu roku mierne vzrástol.

Portál O peniazoch uvádza, že na Slovensku existujú výrazné rozdiely v cestovaní za prácou, s jedným krajom na východe krajiny ako dominantným centrom tejto mobility.

Práca v zahraničí je pre Slovákov lákavá

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), analytická jednotka pod Úradom vlády SR, uverejnil údaje o krátkodobých migráciách za prácou do zahraničia v roku 2023. Tieto migrácie zahŕňali 116,5 tisíc obyvateľov Slovenska.

Najväčší počet z nich smeroval do Nemecka, a to 33,2-tisíca, a do Rakúska približne 30-tisíc. Výrazne väčšia časť mužov cestuje za prácou do zahraničia, pričom tvoria až 71 percent zo všetkých pracujúcich v zahraničí.

Podľa analytikov inštitútu sa krátkodobá migrácia za prácou týka pracovníkov, ktorí pracujú v inej krajine minimálne tri mesiace, ale menej ako jeden rok. Aj napriek tomu, že muži prevažujú v počte migrujúcich za prácou viac ako ženy, podiel žien zaznamenal medziročný nárast o 2,5 percentuálneho bodu na 28,7 percenta.

„U mužov ide predovšetkým o prácu v stavebníctve, zatiaľ čo u žien je to hlavne práca v oblasti starostlivosti o zdravie, napríklad opatrovateľky a zdravotné sestry,“ dodáva ISA.

V rámci Slovenska je situácia v oblasti cestovania za prácou výrazne variabilná. Zdá sa, že pracovníci na západe krajiny prejavujú väčšiu spokojnosť so svojím domácim zamestnaním, čo sa odráža v nižšej miere ich migrácie za prácou do zahraničia. Naopak, z východu Slovenska cestuje za prácou mimo hraníc krajiny väčšie množstvo ľudí.

Podľa uverejnených údajov v minulom roku migrovalo za prácou krátkodobo až 47,2-tisíca obyvateľov z východného Slovenska, čo predstavuje 40,5 percenta z celkového počtu. Západné Slovensko má najnižší podiel, a to 24,1 percenta.

Z hľadiska jednotlivých krajov patrí dominantná priečka Prešovskému kraju, ktorého podiel presiahol štvrtinu. Naopak, najmenší podiel migrujúcich za prácou zaznamenáva Bratislavský kraj s 4,5 percentami.

Vývoj v porovnaní s predchádzajúcim rokom je tiež rozdielny. Na východnom Slovensku sa medziročne počet krátkodobo odchádzajúcich za prácou zvýšil o 19,2 percenta, zatiaľ čo na západnom klesol o 16,7 percenta.

Pýtate sa, ako sa situácia zmenila za dvadsať rokov od vstupu do Európskej únie?

Vyzerá to tak, že voľný pracovný trh sa Slovákom veľmi pozdáva. V roku 2004, pri vstupe Slovenska do EÚ, krátkodobo za prácou do zahraničia migrovalo približne 89-tisíc občanov. Tento počet stúpol na takmer 160-tisíc v roku 2016. Následne postupne klesal až na spomínaných viac ako 116-tisíc v minulom roku.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *