| |

Radnica v Prievoze je národnou kultúrnou pamiatkou.

V dnešnom článku sa zastavím v mojom rodnom Prievoze/Feribe, v Bratislave. Do roku 1946 to bola samostatná obec, následne bola pričlenená k mestu. Prievoz má bohatú históriu, prvá zmienka pochádza z roku 1382.

Stará pohľadnica Prievozu.
Stará pohľadnica Prievozu. Zdroj: OZ KAMENICA

Prievozská radnica je pozoruhodná stavba.

Rozvojom Prievozu a pribúdajúcich obyvateľov začala obec riešiť aj sídlo radnice. V rokoch 1931-32 prišli so svojim projektom radnice architekti Christian Ludwig a Augustin Danielis. Stavba radnice prebiehala v roku 1932. Známi architekti navrhli funkcionalistickú budovu, ktorá predstavovala typovo unikát medzi podobnými objektami v Československu. Budova s kupolou bola dotvorená reliéfmi štvorice mužských postáv od slávneho bratislavského sochára Aloisa Rigeleho. Reliéfy predstavovali typické zamestnania Prievozu: kosec, kočiš, kováč a murár. Ústredný reliéf nad vstupom do radnice predstavuje záprah, ktorý bol v minulosti doplnený nemeckým nápisom DAS BESTE WAPPEN IN DER WELT IST DER PFLUG IM ACKERFELD (Najlepší erb na svete je pluh na roliach). Radnica sa z architektonického pohľadu podobá na Behrensovu neologickú synagógu v Žiline. Pôdorys radnice je možné prirovnať pôdorysu renesančnej Palladiovej Villy Rotonda, ktorá sa nachádza neďaleko talianskeho mesta Vicenza. Od roku 1994 je na zozname Svetového dedičstva.

Prievozská radnica.
Prievozská radnica je pozoruhodná stavba. Zdroj: OZ KAMENICA

V bývalej radnici bolo zdravotné stredisko.

Éru, keď bola budova bývalej radnice využívaná pre potreby zdravotníctva si pamätá asi najviac prievozčanov. Zdravotné stredisko tu vzniklo v rokoch, po tom kedy bol Prievoz ako samostatná obec v roku 1946 zrušený a pričlenený k Bratislave. V mojej pamäti najviac zostala z rokov 1964 – 1978 detská lekárka Dr. Deáková. Okrem detskej lekárky tu boli aj rôzne ambulancie pre dospelých. Po politických zmenách v roku 1989 začal mať osud radnice búrlivejšiu históriu. Nejaký čas bola budova majetkom Fondu národného majetku. V roku 2002 ho odkúpila spoločnosť Pro Bios so zámerom vybudovať v objekte nové zdravotné stredisko. Územné rozhodnutie na rekonštrukciu získal nový majiteľ v roku 2006. V roku 2007 prebehla petícia obyvateľov Ružinova, ktorej cieľom bolo iniciovať konanie na vyhlásenie bývalej radnice za národnú kultúrnu pamiatku. Toto konanie bolo úspešné a v závere roka 2007 ministerstvo kultúry budovu vyhlásilo za NKP.

Povodeň v roku 1947.
Povodeň v roku 1947. Zdroj: OZ KAMENICA

Budova bývalej radnice dlho nezostala chránenou pamiatkou.

Majiteľ budovy sa voči rozhodnutiu ministerstva odvolal. Tento spor skončil až na Najvyššom súde, ktorý ochranu budovy zrušil a pamiatkou zostal len súbor piatich reliéfov od Alojza Rigeleho. V tom čase však už prebiehal aj druhý súdny spor týkajúci sa budovy. Bol to spor medzi manželmi Šubínovcami, ktorí boli nájomcami bytu priamo v objekte radnice, a spoločnosťou Pro Bios. V privatizačnom rozhodnutí bol Pro bios povinný previesť 3-izbový byt do ich vlastníctva. Toto sa nestalo a tak svojich práv sa začali domáhať súdne. Na základe tohto súdneho konania vydal Okresný úrad Bratislava II v roku 2006 predbežné opatrenie, ktorým vlastníkovi ukladá povinnosť zdržať sa akýchkoľvek stavebných úprav smerujúcich k zmene alebo odstráneniu stavby. Vďaka tomuto súdnemu sporu možno dnes aj vďačiť, že budova zostala v takmer pôvodnom stave iba s úpravami, ktoré sa tam vykonali v minulosti, v čase premeny radnice na zdravotné stredisko.

Reliéfy štyroch postáv.
Reliéfy štyroch postáv. Zdroj: OZ KAMENICA

Objekt bývalej radnice odkúpila mestská časť Ružinov.

Osud bývalej radnice nebol stále ľahostajný obyvateľom a poslancom zastupiteľstva. V roku 2018 ružinovskí poslanci odsúhlasili odkúpenie budovy do vlastníctva mestskej časti, na túto transakciu vyčlenili aj peniaze z rozpočtu. Vzhľadom, že v tom čase prebiehali ešte dva súdne spory a to vyššie spomínaný spor manželov Šubínovcov a druhý súdny spor ohľadom spochybnenia privatizácie. V tejto situácii nemohla mestská časť objekt odkúpiť. To sa podarilo až v roku 2020 po ukončení súdnych procesov. Po tom, čo už objekt patril Ružinovu sa začal pamiatkový prieskum. Na základe tohto prieskumu sa malo zistiť v akom stave je budova, či sa podá a v akom rozsahu návrh na vyhlásenie budovy za NKP. Výsledkom týchto snáh bolo, že Pamiatkový úrad Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 18.05.2023 vyhlásil Radnicu v Prievoze opäť za národnú kultúrnu pamiatku.

Reliéf nad vchodom.
Reliéf nad vchodom. Zdroj: OZ KAMENICA

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *