Penzisti pozor, ak nechcete prísť o dôchodky, nezabúdajte na túto povinnosť

Penzisti, pozor. Ak nechcete prísť o dôchodky, nezabúdajte na túto povinnosť

Sociálna poisťovňa na svojom webe informuje poberateľov penzií, ktorí žijú mimo krajín Európskej únie, aby nezabúdali na svoje dôležité povinnosti.

Títo ľudia totiž do 15. apríla 2024 musia doručiť takzvané Potvrdenie o žití. Táto forma je zákonnou podmienkou k tomu, aby obdržali penziu mimo Európskej únie a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Do týchto krajín Sociálna poisťovňa penzie vypláca spätne v trojmesačných lehotách. V dôsledku toho musia penzisti toto tlačivo doručiť štyrikrát do roka.

Ako vyzerá dokument?

Tlačivo, ktoré penzisti Sociálnej poisťovni pošlú, musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Zabúdať by nemali na to, že podpis nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním.

Okrem toho musí byť úradne overený. Urobiť tak môže notár alebo zamestnanec príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte.

Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že tlačivo musia doručiť v pravidelných intervaloch. Práve tento papier je totiž cestou k neprerušovanému vyplácaniu dôchodkov. Plnením povinností zároveň poberatelia dôchodkov predídu prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia.

K tlačivu sa penzisti dostanú jednoducho. Sociálna poisťovňa ho totiž zasiela vždy v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Je výhodnejšie použiť toto tlačivo, pretože disponuje čiarovým kódom, ktorý dokáže celý proces spracovania zefektívniť.

V prípade, že tento dokument penzista neobdržal, môže si ho stiahnuť z webovej stránky Sociálnej poisťovne: Osoby žijúce v cudzine mimo štátov EHP a Švajčiarska.

Potom ho musí vyplniť s úradne osvedčeným podpisom a zaslať poštou.

Kedy je potrebné tlačivo vyplniť?

Okrem 15. apríla musia poberatelia penzií žijúci v zahraničí toto tlačivo vyplniť aj do 15. júla (za 2. štvrťrok), do 15. októbra (za 3. štvrťrok) príslušného kalendárneho roka a do 15. januára (za 4. štvrťrok) nasledujúceho kalendárneho roka.

Ak poberateľ žije v krajinách Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a Švajčiarska, tlačivo mu stačí zaslať raz ročne do 31. januára.

Sociálna poisťovňa dodáva, že výnimku majú dôchodcovia žijúci v Českej republike. Tí túto povinnosť nemajú, pretože Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si tieto údaje vymieňajú elektronicky. 

Slovákov je v zahraničí mnoho

K 30. júnu 2023 Sociálna poisťovňa vyplatia do zahraničia spolu 34 591 dôchodkových dávok, z toho do krajín mimo Európskej únie 3 734. 

Uvádza to portál O peniazoch s tým, že najvyšší počet z nich mimo krajín EÚ smeroval do Kanady (1 486) a Spojených štátov (1 054).

Do krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva vyplatila Sociálna poisťovňa 30 857 dôchodkov, z toho najviac do Českej republiky (15 742) a Nemecka (3 860).

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *