O štátnu pomoc s hypotékami príde množstvo Slovákov

O nárok na štátnu pomoc s hypotékami príde množstvo Slovákov

Slováci, ktorí čerpali hypotéku v predchádzajúcich rokoch, si od januára 2024 môžu požiadať o štátnu pomoc na kompenzáciu zvýšených splátok v dôsledku rastu úrokových sadzieb.

Ako však uvádza portál teraz.sk, príspevok nemusí obdržať každý, kto si oň požiadal. Spôsobené to môže byť aj tým, že žiadateľ meškal s úhradou splátok viac ako jeden celý kalendárny mesiac.

Záväzky sú zaznamenané v úverovom registri. V prípade, že žiadateľ plánuje refinancovať hypotéku v inej banke, môžu dlhy a exekúcie podľa ASINS spôsobiť komplikácie. Odborníci odporúčajú dodržiavať pravidelné platby a anticipovať možný nárast splátok po refinancovaní v prípade, že štátna podpora nebude dostupná pre dlžníka.

Pre občanov Slovenska, ktorým sa zvýšila splátka hypotéky v dôsledku rastu úrokových sadzieb, bude od januára poskytnutá štátna pomoc v podobe príspevku. Tento príspevok by mal pokryť 75 % z rozdielu v splátke, s maximálnou výškou 150 eur.

Žiadateľ musí spĺňať určité podmienky vrátane maximálneho príjmu stanoveného na 1,6-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Nehnuteľnosť musí slúžiť na vlastné bývanie a zohľadňuje sa aj platobná disciplína.

Spĺňať podmienky je dôležité

Prezident ASINS Martin Musil ozrejmil, že ak žiadateľ chce dostať štátny príspevok na kompenzáciu zvýšených splátok úveru, musí splniť to, že úver bol doposiaľ riadne splácaný, v lehote a v splátkach, ktoré sú dohodnuté na úverovej zmluve.

„Prihliada sa na omeškanie úhrady mesačnej splátky, ak je táto uhradená do konca nasledujúceho mesiaca. Platobná disciplína sa eviduje v úverovom registri a môže mať vplyv nielen na štátnu pomoc, ale aj na čerpanie ďalších úverov v budúcnosti,“ dodáva.

Osoby, ktorým sa zvýši mesačná splátka o niekoľko stoviek eur alebo tie, ktoré vedia, že nesplnia kritériá pre pridelenie štátnej pomoci, by mali byť podľa odporúčaní asociácie predaktívne pripravené. Počas zbývajúceho obdobia fixácie by si mali postupne zvykať na novú výšku splátky.

Jeden zo spôsobov je simulovať nárast výdavkov, ideálne v sume očakávaného zvýšenia splátky. Ak si osoba odkláda určitú čiastku, na ktorú nepristúpi, nielenže vytvorí finančnú rezervu, ale zároveň si overí, či je schopná zvládnuť vyššie splátky zo svojho príjmu.

Omeškanie v úhrade splátky by totiž v budúcnosti mohlo spôsobiť problémy, minimálne v podobe pripomienky od banky, za ktorú by bolo taktiež nutné uhradiť poplatok, varoval Musil.

Podľa neho je v prípade finančných problémov kľúčová včasná komunikácia s veriteľom. Ak osoba predvída, že z rôznych dôvodov nebude schopná plniť svoje finančné záväzky, odporúča sa, aby s týmto problémom začala riešiť v predstihu.

ASINS v tomto kontexte odporúča vypracovať revíziu príjmov a výdavkov a čo najskôr nadviazať komunikáciu s veriteľmi s cieľom hľadať možné riešenia.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *