Ľuborečské tatárske pivnice
|

Najväčšou atrakciou malej obce sú tatárske pivnice. Pôvod pivníc je opradený tajomstvom.

O pivniciach je len známe, že ich do pieskovca vysekali ľudia, o ich vzniku a účelu, ako aj pomenovaní sa len polemizuje. Tatárske pivnice sa nachádzajú v dedinke Ľuboreč, v okrese Lučenec. V lese za dedinou boli pôvodne tri pivnice, dnes už existujú len dve.

Informačný panel pri pivniciach
Informačný panel pri pivniciach. Fotoarchív: František Kovár

Pôvod tatárskych pivníc je dodnes nejasný.

Tatárske pivnice boli tri jaskyne slúžiace ako úkryt pre ľudí aj pre zvieratá od čias tatárskych nájazdov až po turecké vpády v 17. storočí. Písomné správy o ich pôvode sa nezachovali, existujú o tom len príbehy a legendy. Hovorí sa, že v núdzi v nich ľudia vždy prečkali to najhoršie. Keď hrozilo nebezpečenstvo, ukrývali sa v jaskyniach nie len celé rodiny, ale aj dobytok. Miesto sa našlo aj na skromný majetok. Jaskyne sú čiastočne dielom prírody a čiastočne ľudských rúk. Pôvodne menšie jaskyne ľudia zväčšovali, aby vyhovovali ich potrebám. Vytesané sú do mäkkého poddajného pieskovca. Dve jaskyne sa zachovali do dnešných dní, tretia údajne bola zničená v 2. svetovej vojne pri útoku Nemcov v tejto oblasti. Na stene väčšej zachovanej pivnice sa nachádza záhadný nápis, ktorý nebol doteraz vylúštený. V pivniciach nebol ešte vykonaný žiadny archeologický prieskum.

Vchod do menšej pivnice
Vchod do menšej pivnice. Fotoarchív: František Kovár

Tatárske pivnice sa nachádzajú asi 1 km od obce.

Prístup k pivniciam je pomerne jednoduchý. Pivnice sa nachádzajú asi 1 km od dediny Ľuboreč. Vedie k ním krátka odbočka z modrej turistickej značky vedúcej z obce na Lysec (717 m). Pri odbočke k pivniciam je informačná tabuľa a smerové šípky, ktoré vás privedú k tejto turistickej a historickej rarite. Neodporúča sa výlet ku pivniciam po výdatnejších dažďoch, kedy v nich môže byť voda a z časti tak môžu byť zatopené. Rozmery väčšej pivnice sú približne 9 x 4 m.

Vstup do väčšej pivnice
Vstup do väčšej pivnice. Fotoarchív: František Kovár

Malá obec ponúka viaceré turistické atrakcie.

Obec Ľuboreč sa nachádza cca 16 kilometrov juhozápadne od Lučenca na ceste do Veľkého Krtíša. Aj keď je obec pomerne malá, má niečo cez 300 obyvateľov, tak ponúka aj ďalšie turistické zaujímavosti. Obec má svoje múzeum miestnych dejín, ktoré je aj pamätnou izbou evanjelického farára a štúrovca Daniela Maróthyho a jeho dcéry spisovateľky Daniely Maróthy-Šoltésovej. Medzi ďalšie pozoruhodnosti obce patria pozostatky systému opevnení z obdobia prvej Československej republiky. Sú to tzv. ropíky, ktorých pozostatky sa tu zachovali.

Vnútorný priestor pivnice
Vnútorný priestor pivnice. Fotoarchív: František Kovár

Pýchou obce je evanjelický kostol zo 14. storočia.

Obec je písomne doložená od roku 1271. Patrila hradu Šomoška. Významnou pamiatkou obce je evanjelický kostol zo 14. storočia, kde sa v presbytériu dochovala veľká časť fresiek. Fresky boli v minulosti zabielené, odkryté boli pri veľkej oprave kostola v roku 1899 a naposledy reštaurované v rokoch 2000 až 2003. Nástenné maľby zobrazujú 12 apoštolov a rôzne výjavy z Biblie. Zaujímavosťou kostola je tiež barokový oltár reštaurovaný v rokoch 2004 – 2008, ako aj dve pôvodné gotické okná v presbytériu. V roku 2019 bola obnovená veža kostola. Medzi pozoruhodnosti obce patria aj ľuborečské drevené náhrobníky, tie sa však nezachovali. Zostali však zachované vo fotodokumentácii obce. Drevené náhrobníky boli doskovitého typu s výškou dospelého človeka. Obsahovali nápisy v biblickej (kralickej) češtine. Zväčša boli bez dekorácie, ojedinele mali kalich ako symbol evanjelickej cirkvi.

Zdroj: Wikipédia, obec Ľuboreč, informačná tabuľa Tatárske pivnice.

Záhadný nápis v pivnici
Záhadný nápis v pivnici. Fotoarchív: František Kovár
Detail znakov
Detail znakov. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *