Kostol v Tvrdošíne
|

Najstaršou pamiatkou oravského mesta je drevený rímskokatolícky kostol.

Drevený rímskokatolícky kostol je architektonickou a historickou pýchou mesta Tvrdošín. Kostol Všetkých svätých pochádza z polovice 15. storočia. Nachádza sa na miestom cintoríne. Kostol je jedným z najstarších drevených kostolov na Slovensku.

Drevený rímskokatolícky kostol v Tvrdošíne
Drevený rímskokatolícky kostol v Tvrdošíne. Fotoarchív: František Kovár

Dominantou kostola je barokový oltár z konca 17. storočia

Drevený kostol pochádza z polovice 15. storočia, v 17. storočí ho renesančne upravili. Samostatná jednoloďová stavba s rovným uzáverom má pozdĺžnu dispozíciu. K severnej strane presbytéria prilieha malá bočná sakristia. Ústrednou dominantou kostola je barokový oltár z konca 17. storočia s obrazom Všetkých svätých. Oltár je celý z lipového dreva. Pôvodný gotický oltár mal obraz zobrazujúci oplakávanie Krista, ale v roku 1919 bol presťahovaný do Maďarského národného múzea v Budapešti. Vzácna je neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov z roku 1654. Na bočných stenách sa nachádzajú obrazy dvanástich apoštolov. Významný je aj obraz sv. Juraja na koni v boji so šarkanom, ktorý pochádza z obdobia okolo roku 1653. Kostol vyniká klenbovými maľbami a kazetovým stropom pozostávajúci zo 49 ornamentových ruží, z ktorých každá je iná.

Barokový oltár
Barokový oltár. Fotoarchív: František Kovár

Kostol bol v roku 1994 komplexne obnovený.

O kostole sa zachovala legenda o snehu, ktorý napadol na tomto mieste, na sv. Jána – 24. júna. Túto udalosť okolití obyvatelia pokladali za znak z neba. Bol vybudovaný z mohutných kmeňov červených smrekov, ktoré údajne rástli na mieste, kde ho postavili. Pôvodne bol kostol postavený bez použitia kovových klincov. V roku 1994 komplexná obnova kostola získala bronzovú plaketu EUROPA NOSTRA. Ocenenie bolo udelené za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútornej výbavy tradičnou ručnou prácou a materiálom. Drevený rímskokatolícky kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne je od roku 2008 zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Pre verejnosť je kostol sprístupnený počas letnej sezóny od júna do začiatku septembra od 10:00 do 16:00 hod. (okrem pondelka). Mimo sezóny len prostredníctvom objednávky na mobilnom tel. čísle  0903 375 929, e-mail: [email protected]

Kazetový strop
Kazetový strop. Fotoarchív: František Kovár

Z histórie kráľovského mesta Tvrdošín.

Tvrdošín pre svoju výhodnú polohu na sútoku dvoch riek mal predpoklady na zriadenie colnej stanice už na začiatku druhého tisícročia n. l.. Podľa historika A. Kavuljaka bola zriadená za vlá­dy Ondreja II. (1205 – 1235), ktorý organizoval správu v pohraničí Uhorska. Znalec dejín Tvrdošína Š. Šmálik predpokladal vznik colnej stanice už za kráľa Štefana (1000 – 1038). Najstaršia cesta, spájajúca Balkán s Pobaltím viedla cez Tvrdošín. Zmienka o Tvrdošíne z roku 1183 sa nachádza v listine Belu III.. V 13. storočí mal Tvrdošín 100 – 200 obyvateľov (na Orave vtedy žilo okolo 2 000 obyvateľov). Podliehal pravdepodobne priamo županovi zvolenského kráľovského panstva. Kráľovská colná stanica stála pri brode rieky Oravy medzi terajším Tvrdošínom a Medvedzím.

Zdroj: Mesto Tvrdošín

Pôvodná lavica z roku 1653
Pôvodná lavica z roku 1653. Fotoarchív: František Kovár
Kazateľnica s postavami evanjelistov
Kazateľnica s postavami evanjelistov. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *