Hrad Brzotín
|

Na zalesnenom svahu na okraji Silickej planiny sú ukryte pozostatky hradu.

Na zalesnenom svahu na okraji Silickej planiny stál v minulosti hrad, ktorý bol postavený pravdepodobne v roku 1293. V roku 1573 ho zbúrali Turci. Dnes zostali len nepatrné zvyšky zarastené lesnou vegetáciou.

Zostatky hradu ukryté v lese
Zostatky hradu ukryté v lese. Fotoarchív: František Kovár

Hrad stál na skalnom výbežku, nad obcou Brzotín.

Hrad stál na skalnom výbežku upravenom na terasovité plató 20×15 m. Pozostával z blokovej palácovej stavby s obdĺžnikovým pôdorysom (16,5×4,5 m) a malého nádvoria, ktoré sa lichobežníkovo zužovalo smerom na východ (16/12×6 m). Obvodové murivo so šírkou 2 m bolo z miestneho vápencového kameňa a spájala ho tvrdá vápencová malta. Vonkajšie líce paláca je pilierovito vpustené do skalného podložia a základy paláca boli osadené do vopred vysekaného kamenného lôžka, pričom nádvorie je zvýšené o suterénnu časť paláca. Hrad bol chránený priekopou v tvare podkovy, ktorej šírka je od 7 do 17 m a hĺbka cca 4 – 5 m. Prístupová cesta viedla popri hrádku a vstup z východnej strany zabezpečovalo pravdepodobne drevené premostenie. Tento jazykovitý skalný výbežok však mohol niesť aj predbránie, ktoré chránilo vstup do malého nádvoria.

Pozostatok priekopy
Pozostatok priekopy. Fotoarchív: František Kovár

Hrad bol postavený pravdepodobne na mieste strážnej veže.

Za získané zásluhy pri mongolskom vpáde dostali prevažnú časť bývalého majetku comesa Borša v roku 1243 od kráľa Belu IV. bratia Detrich a Štefan Szár, Matejovi synovia z rodu Ákošovcov-Bebekovcov, ktorí postavili prvé kamenné opevnenie. S rozsiahlym darovaným územím dostali tiež obaja bratia právo dolovania drahých kovov pri Brzotíne do výšky 200 mariek striebra. Záujem o rudné bohatstvo prejavil koncom 13. stor. podnikavý a v baníctve skúsenejší spišský rod Mariássyovcov. Tak roku 1290 odpredal Dominik Bebek Brzotín spišskému comesovi Batyzovi z rodu Mariássyovcov, ktorí roku 1293 na mieste opevnenia postavili hrad a v obci mali mýtnu stanicu.

Veľa z hradu nezostalo
Veľa z hradu nezostalo. Fotoarchív: František Kovár

Hrad striedal majiteľov, poškodzovali ho boje.

Roku 1416 je majiteľom hradu rodina Gemerských, ale o krátky čas sa stal majetkom kráľovského nádvorníka Jána Nagya z Plešivca. V listinách sa v tých časoch spomína ako castrum Berzethe. Neskôr bol opäť kráľovským majetkom a v roku 1430 ho kráľ Žigmund daroval rodine Peréniovcov. Tak ako všetky gemerské hrady, aj Brzotín dostalo do rúk vojsko Jána Jiskru z Brandýsa. Od husitov ho dobyl Matej Korvín, ale pri obliehaní bol veľmi poškodený a odvtedy neudržiavaný. V roku 1489 sa stal majiteľom Štefan Mariássy, po ňom sa majitelia často striedali. V roku 1556 hrad dobyli Turci, načas bol v rukách lúpežných rytierov, až ho roku 1573 Turci zbúrali. Od 16. storočia bola zrúcanina a priľahlé panstvo majetkom Andrássyovcov.

Nepatrné hradné múry
Nepatrné hradné múry. Fotoarchív: František Kovár

Z hradu dnes zostali len nepatrné zvyšky ukryté v lese.

Dnes sa z Brzotínskeho hradu na okraji Silickej planiny zachovali iba nepatrné zvyšky ukryté v bujnej vegetácii. Nachádzajú sa tu už len stopy po múroch a hŕba kamenia. Zvyšky hradu nie sú oficiálne prístupné, nachádza sa v 5. stupni ochrany prírody a nevedie k nemu žiadny turistický, alebo náučný chodník. Neprebiehajú tu žiadne záchranárske práce ani výskum. Hrad tak upadá pomaly do zabudnutia.

Zdroj: Wikipédia

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *