S koncom bezdomovectva na Slovensku má pomôcť akčný plán

Koniec bezdomovectva na Slovensku? Štát má veľkolepé plány

Do roku 2030 chce štát na Slovensku ukončiť bezdomovectvo. Ako informuje portál webnoviny.sk, pomôcť s tým má akčný plán. Ten predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do medzirezortného pripomienkového konania.

Do tejto oblasti chce štát vložiť až 96 miliónov eur, pričom 53 miliónov by malo pochádzať zo štátneho rozpočtu. Zvyšných 42 miliónov poskytne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Rezort práce uvádza, že cieľom tohto akčného plánuje je zlepšiť situáciu ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Ide o ľudí, ktorí buď prebývajú na ulici, alebo v neadekvátnom bývaní.

V hre je napríklad zlepšenie prevencie a prístupu k zdravotnej a sociálnej starostlivosti, no tiež podpora zamestnávania týchto ľudí bez domova. Okrem toho sa štát zameria aj na dostupnosť bývania týchto ľudí.

Predošlé opatrenia boli problémové

V akčnom pláne sa uvádza, že podstatou je, aby každý človek, ktorý nemá domov, mal možnosť za poskytnutia primeranej podpory v primeranom čase riešiť svoju situáciu, získať cenovo dostupné bývanie a začleniť sa do života.

K veci sa vyjadril aj rezort práce. Poukázal na to, že mnohé doterajšie opatrenia pomoci ľuďom bez domova neboli úplne zamerané na konkrétnu cieľovú skupinu. Problémom je aj to, že podľa rezortu tieto opatrenia neboli systémovo prepojené a neboli jednoznačne zacielené.

Obmedzený prístup k bývaniu, respektíve nedostatok cenovo dostupného nájomného bývania, a teda následná nemožnosť jeho prepojenia so sociálnymi službami krízovej intervencie má za následok skôr udržiavanie, ako ukončovanie bezdomovectva,” tvrdí ministerstvo.

Zlepšia sa aj služby pre týchto ľudí

Akčný plán je zvyčajne vytvorený na obdobie maximálne piatich rokov. Jeho cieľom je poskytnúť podporu a pomoc ľuďom, ktorí sú ohrození stratou bývania. Táto podpora zahŕňa terénne programy, ktoré aktívne vyhľadávajú týchto ľudí a ponúkajú im pomoc.

Okrem toho akčný plán zabezpečí bezplatné poradenstvo v oblasti dlhov, rodinných záležitostí a právnych otázok. Toto poradenstvo bude ľahko dostupné a prístupné pre všetkých, ktorí ho potrebujú, bez akýchkoľvek prekážok alebo obmedzení.

Zároveň sa v dokumente uvádza, že sa zlepšia podporné psychologické, psychiatrické, terapeutické služby pre ľudí bez domova. Dôjde k zabezpečeniu zdravotnej starostlivosti pri chronických ochoreniach, no tiež k príprave a realizácii projektov zameraných na zdravotné ošetrenie ľudí na ulici ambulantnou aj terénnou formou.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *