| |

Jedinečný panoramatický výhľad. Ako na dlani máte Žiarsku kotlinu, Kremnické a Štiavnické vrchy.

Po odbočení z rýchlostnej cesty R1, na Šášovskej križovatke, smerom na Kremnicu, sa po niekoľkých stovkách metrov pred vami objaví prvá obec v Kremnickej doline, Stará Kremnička. Obklopená z jednej strany Kremnickými vrchmi a z druhej strany Jastrabskou vrchovinou, tvorí vstupnú zlatú bránu, pri ceste do zlatej Kremnice.

Križovatka R1 Šášovské Podhradie
Križovatka R1 Šášovské Podhradie. Zdroj: František Kovár

V tejto starodávnej obci, v nedávnej minulosti vybudovalo Občianske združenie Kamenica náučný chodník, ktorý vás privedie na vrchol 525 m vysokého kopca Kamenica, čnejúceho sa priamo nad obcou. Pohľad z vrcholu poskytuje jedinečný panoramatický výhľad na Žiarsku kotlinu obklopenou Kremnickými vrchmi, pohorím Vtáčnik a Štiavnickými vrchmi.

Jedinečný výhľad z Kamenice.
Jedinečný výhľad z Kamenice. Zdroj: František Kovár

Impulzom k vybudovaniu náučného chodníka bola rekonštrukcia bojov SNP.

Budovaniu chodníka v roku 2010 predchádzala jedinečná udalosť. Rekonštrukcia bojov SNP, v septembri 2009, v okolí obce na autentických miestach z roku 1944. Významnou udalosťou na tejto akcii bola účasť zrekonštruovaného pancierového vlaku IPV I. Štefánik. Tento vlak 4.-5.10.1944 na železničnej trati pri obci bol prvýkrát nasadení do bojov. Prišiel na pomoc Slovenskej povstaleckej armáde, pred postupujúcimi nemeckými jednotkami SS Schill a Tatra smerom na Zvolen, ktorých úlohou bolo potlačiť SNP. Pri tejto príležitosti bola tomuto vlaku pri železničnom tuneli Kečka odhalená aj pamätná tabuľa.

Po tejto rekonštrukcii bojov som vtedy ako predseda OZ Kamenica, uvažoval nad tým, že máme pri tuneli pamätnú tabulu ale akosi utajenú. Nebolo k nej žiadne značenie, ktoré by k nej priviedlo turistov, návštevníkov obce. Tak sa začal rodiť projekt náučného chodníka k tejto tabuli. Neskôr sa pridali úvahy rozšíriť tento chodník aj viac do krásnej prírody v okolí obce a jej ďalšie zaujímavé miesta. Výsledkom bolo, že vznikol projekt na okružný (obojsmerný) chodník s historicko – prírodovedno – geologickým zameraním, so 6 zastávkami.

Náučný chodník Kamenica. Stará Kremnička – zlatá brána do Kremnických vrchov

Cieľom projektu bol rozvoj cestovného ruchu a informovanosti o našej obci. Vybudovanie náučného chodníka ako turisticko – oddychovej zóny pre turistov, návštevníkov a domácich obyvateľov. Títo sa budú mať možnosť oboznámiť s históriou obce, spoznať prírodu v okolí Starej Kremničky. Navštíviť jedinečnú panoramatickú vyhliadku v žiarskom regióne na vrchu Kamenica. Náučný chodník sme budovali v rokoch 2010 – 2015. Vznikla tu trasa, ktorá je nenáročná, v úseku stúpania na Kamenicu je mierne náročná. Celú trasu, ktorej dĺžka je približne 6 km, môžete prejsť približne za 3-4 hod., podľa toho ako sa zdržíte pri obdivovaní krás prírody a sledovaní okolitého kraja z jednotlivých výhľadov.

Projekt vznikal s minimálnymi finančnými prostriedkami, ale o to s väčším nadšením. Najviac pomohla v tomto smere samotná obec, no našli sa aj rôzni drobní sponzori, čo prispeli či už finančne alebo materiálne. Najnáročnejšie na projekte bolo nájsť vhodnú trasu, to sme strávili mnoho hodín a dní v teréne. Podľa spomienok ľudí v minulosti sa bežne chodilo na vrch Kamenica, z časti sa nám podarilo nájsť aj niektoré zaniknuté chodníky. Niektoré úseky sme museli vymyslieť nanovo. Projekt sme ukončili v roku 2015, kedy boli osadené jednotlivé informačné tabule na 6 zastaveniach. O chodník sa staráme dodnes, občas je treba niekde nejakú časť chodníka prečistiť alebo obnoviť značenie.

Šesť zastavení na chodníku

Našou snahou bolo turistov v krátkosti na jednotlivých zastaveniach informovať o najzaujímavejších udalostiach, miestach v obci a okolí. Tak isto o prírodných a geologických zaujímavostiach pri výstupe na vrch Kamenica. Zaujímavosťou chodníka je aj to, že jeho značná časť  prechádza v blízkosti železničnej trate, ktorá má prezývku Slovenský Semmering. Táto trať od jej vzniku v roku 1872 je nerozlučne spojená so životom obce. Tvorila dopravné spojenie obce so svetom, ale bola svedkom mnohých udalostí, pozitívnych aj negatívnych.

Železničná zastávka Stará Kremnička r. 1943.
Železničná zastávka Stará Kremnička r. 1943. Zdroj: Múzeum ŽSR

O všetkých týchto zaujímavostiach sa môžete dozvedieť na jednotlivých zastaveniach. Prvé zastavenie, začiatok aj koniec chodníka, je niekoľko desiatok severne od obecného úradu, pri turistickej mape na rázcestí. Križuje sa tu niekoľko miestnych turistických chodníkov a Barborská cesta. Táto mapa okrem toho, že slúži na informáciu pre turistov o možnostiach turistiky v obci a okolí, bola spracovaná aj na základe historických podkladov a sú v nej vyznačené pôvodné názvy lokalít a častí obce. Hneď vedľa mapy je prvá informačná tabuľa náučného chodníka.

Turistická mapa v obci.
Turistická mapa v obci. Zdroj: František Kovár

Zastávka č. 1 – Obecný úrad/rázcestie

Zastavenie je venované histórii obce, ktorá začína v období rokov 1290-95. Môžete sa tu oboznámiť s historickými udalosťami, ktoré sa viažu k obci. Obec z dôvodu svojej polohy, prístupovej cesty ku kremnickému zlatu, sa stala svedkom mnohých vojenských bojov a presunov armád. Na tabuli sú zachytené aj informácie o začiatkoch duchovného života v obci, kedy bol napr. postavený prvý kostol. Tak isto sa môžete dozvedieť ako sa rozvíjalo vzdelanie detí, akou kultúrou a spoločenským životom žila obec a mnoho iných zaujímavostí z bohatej histórie obce.

Začiatok náučného chodníka Kamenica.
Začiatok náučného chodníka Kamenica. Zdroj: František Kovár

Ak sa vydáte smerom na sever po miestnej ceste prídete k obecnému parku a k pomníku SNP, kde je druhá zastávka.

Zastávka č. 2 – Obecný park

Pri tejto zastávke si môžete prečítať informácie o hospodárstve v obci a jej rôznych premenách, či už výstavbe a rozvoji obce, tak aj o živote ľudí. Dozviete sa, že významnou remeselnou činnosťou okrem iného bolo kamenárstvo, výroba mlynských kameňov, kedy sa elektrifikovala obec. V ktorom roku bol obecný bubeník prezývaný kižbier nahradený obecným rozhlasom. Tieto a mnoho zaujímavých ďalších informácií o Starej Kremničke je opísaných na tejto druhej tabuli.

Druhé zastavenie pri obecnom parku.
Druhé zastavenie pri obecnom parku. Zdroj: František Kovár

V ďalšom putovaní po náučnom chodníku sa dostanete už do okolitej prírody. Po prejdení lúk Pod kečkou vstúpite do lesa, kde je pri prameni Kečka tretie zastavenie.

Zastávka č. 3 – Prameň Kečka

Na tejto tabuli je množstvo informácií z obdobia 2. svetovej vojny a SNP, ktoré prežila obec. Boli to napr. boje SNP počas postupu nemeckých vojsk na Zvolen a Banskú Bystricu začiatkom októbra 1944. Zaujímavosťou je, že v týchto miestach bol do bojov nasadený prvýkrát pancierový vlak IPV I. – Štefánik. Tento pancierový vlak sa tu po svojej rekonštrukcii znova objavil v roku 2009, pri príležitosti 65. výročia SNP, počas dobovej rekonštrukcie bojov SNP. Počas tejto rekonštrukcie bojov bola pri tuneli Kečka, odhalená aj pamätná tabuľa na počesť tohto pôsobenia pancierového vlaku pri Starej Kremničke.

Studnička pri treťom zastavení.
Studnička pri treťom zastavení. Zdroj: František Kovár

Od prameňa Kečka už chodník vedie lesným terénom, s pozvoľným stúpaním na vrch Kamenica. Na začiatku tohto výstupu je štvrté zastavenie.

Štvrtá informačná tabuľa o faune a flóre.
Štvrtá informačná tabuľa o faune a flóre. Zdroj: František Kovár

Zastávka č. 4 – prameň Pod Kapustniskom

Na tomto mieste je jedna s najkrajších tabúľ vďaka pestrosti fauny a flóry v okolí Starej Kremničky. Na tabuli sú zobrazené rôzne živočíchy, ktoré môžete stretnúť počas prechodu náučným chodníkom. Často vám nad hlavou môže prelietať myšiak hôrny, jastrab krahulec, ale môžete započuť aj spev slávika. V noci je často z lesov počuť húkanie sovy. Ak pozriete na zem, tak sa miestami môže objaviť salamandra škvrnitá alebo rôzne druhy jašteríc.

Jašterica zelená
Jašterica zelená. Zdroj: František Kovár

Mne osobne sa podaril aj nevšedný objav v tejto oblasti, zazrieť ale aj nafotiť najkrajšiu slovenskú jaštericu a to jaštericu zelenú. Z hmyzu často môžete vidieť krásne roháče obecné. Fúzačov alpských, výrazne bledomodro sfarbených s charakteristickými čiernymi, svetlo lemovanými škvrnami na štíte a krovkách. Nezriedka je tiež možné stretnúť srnčiu zver.

Po tom ako sa zoznámite s faunou a flórou, už je pred vami stúpanie na najvyšší bod celého chodníka a zároveň aj piate zastavenie vo výške 525 m n.m.

Zastávka č. 5 – vyhliadka Kamenica

Pre tých, čo sa zaujímajú o geológiu je na tabuli popísaných niekoľko základných informácií o horninách a ich využití. Kto má radšej krásne výhľady, je tu pripravený jedinečný panoramatický výhľad na celú Žiarsku kotlinu, aj s okolitými pohoriami. Pri pohľade severným smerom sú vidno Kremnické vrchy, v pozadí pohorie Vtáčnik a smerom na juh sa rozprestierajú Štiavnické vrchy so zrúcaninou hradu Šášov. Vrchol Kamenice je aj príjemným miestom na odpočinok, po stúpaní ktoré máte za sebou. Ešte spomeniem jednu atrakciu, aj keď už zub času sa na nej značne prejavil, je to torzo dutého kmeňa starého dubu, ktorý sa však už pomaly rozpadá. Niekoľko rokov dozadu sa do neho mohlo skryť 3-5 ľudí.

Na vrchole Kamenice.
Na vrchole Kamenice. Zdroj: František Kovár

Po relaxe na vrchole Kamenice je pred vami už len zostup dole, smerom ku železničnej trati. Táto časť chodníka prechádza cez rôzne skalné bralá, kde je aj niekoľko výhľadov na okolie. Šieste a zároveň aj posledné zastavenie je pri železničnej zastávke Stará Kremnička. Zastávka je už dnes opustená a chátra, vlaky tu už nezastavujú. Snahou nášho OZ Kamenica bolo túto stanicu zachrániť, zriadiť si tu svoj hlavný stan, vytvoriť tu múzeum a pre návštevníkov miesto oddychu. Odkúpenie stanice sa nám nepodarilo, naša cenová ponuka bola o niečo nižšia ako u iného záujemcu.

Výhľad z Kamenice počas inverzie
Výhľad z Kamenice počas inverzie. Zdroj: František Kovár

Zastávka č. 6 – Slovenský Semmering

Pri tomto zastavení sa dozviete čo je to Slovenský Semmering a ako sa pomenovanie rakúskeho horského strediska Semmering prenieslo na Slovensko, do Kremnických vrchov. Na tabuli sú informácie aj o železničnej trati, ktorá v čase svojho vzniku 1870-1872 bola stavaná ako súčasť Uhorskej severnej železnice s trasou Budapešť – Lučenec – Zvolen – Kremnica – Vrútky. Tak isto sa dozviete že táto trať má v úseku Stará Kremnička – Turček aj niekoľko rarít v rámci slovenských železníc, ale aj v rámci bývalého Československa.

Posledné zastavenie informuje o Slovenskom Semmeringu.
Posledné zastavenie informuje o Slovenskom Semmeringu. Zdroj: František Kovár

Úsek trate Hronská Dúbrava – Horná Štubňa, pre svoj profil a prírodu ktorou prechádza, je zaradená medzi horské trate. Na pomerne krátkom úseku prekonáva značné výškové prevýšenie. Krásu trate dotvára aj množstvo tunelov, tých bolo pôvodne desať, neskôr pribudli ďalšie dva, ktoré vznikli zo skalných zárezov ich prekrytím. Na tabuli je aj zmienka o Dr. G. K. Zechenterovi – Laskomerskom, ktorý túto oblasť preštudoval a vytvoril prvú geologickú mapu v slovenskom jazyku – Geologický opis železničnej čiary od Jalnej po Štubňu.

Odstraňovanie havárie nemeckého vojenského transportu.
Odstraňovanie havárie nemeckého vojenského transportu. Zdroj: František Kovár

Medzi ďalšími informáciami šiesteho zastavenia nájdete aj zmienku o tragickej udalosti na stanici, ktorá sa stala 27.12.1944. Vtedy tu havaroval nemecký vojenský transport, plne naložený muníciou, malo pri tom zahynúť okolo 370 nemeckých vojakov. O tejto havárii sa nezachovali žiadne oficiálne dokumenty, preto je to aj záujmom môjho bádania, zistiť viac o tejto udalosti. Nie je známe napr. ani miesto pochovania toľkých vojakov a ani Nemci nemajú v archívoch záznam, že by tu v tom období zahynul čo i len jediný vojak.

Stará Kremnička.
Stará Kremnička. Zdroj: František Kovár

Pozvánka do Starej Kremničky

Záverom si vás ako autor projektu, ktorý realizovalo OZ KAMENICA, dovoľujem osobne pozvať do Starej Kremničky. Spoznať tento zaujímavý náučný chodník, ktorý sa nachádza pri vstupe do Kremnickej doliny. Prejdite zlatou bránou do Kremnických vrchov, ako hovorí aj podtitul názvu tohto chodníka, Stará Kremnička – zlatá brána do Kremnických vrchov.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *