Drevený kostol
|

Drevený kostol svätého Františka z Assisi je pamiatkou UNESCO.

Kostol svätého Františka z Assisi je drevený rímskokatolícky kostol z konca 15. storočia, ktorý sa nachádza v obci Hervartov, okres Bardejov. Je to najstarší a najzachovalejší drevený kostol na Slovensku.

Kostol sv. Františka z Assisi
Kostol sv. Františka z Assisi. Fotoarchív: František Kovár

Kostol sv. Františka z Assisi je jeden z najstarších drevených kostolov.

Gotický kostol svätého Františka z Assisi bol postavený na konci 15. storočia a je jedným z najstarších drevených kostolov na Slovensku. Je zhotovený z červeného smreka, iba základové trámy sú z dubového dreva. Strecha kostola je pokrytá dreveným smrekovým a jedľovým šindľom. Svojim dvojdielnym pôdorysom, vysokou strechou a ďalšími znakmi v exteriéri a interiéri je značne odlišný od rusínsko-ukrajínskych drevených cerkví. Kostolík je ohradený kamenným múrikom s pilastrami, čím budí dojem malej pevnosti. Sakrálna stavba sa skladá z polygonálnej svätyne, lode, sakristie a podvežia, ktorého úpravou vznikol babinec. Súčasťou kostola je aj veža – zvonica. Kostolu dominuje hlavný oltár s vyobrazením Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory so štyrmi štítovými nadstavcami s kráľmi Šalamúnom a Dávidom a dvojstrannými vyobrazeniami prorokov Eliáša a Habakuka a Daniela a Jonáša.

Múr okolo kostola
Múr okolo kostola. Fotoarchív: František Kovár

V roku 2008 bol kostol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

V 70. rokoch 20. storočia boli po reštaurovaní obnovené pôvodné nástenné maľby z roku 1655 a 1805, dodnes patriace spolu s gotickými tabuľovými obrazmi k najcennejším častiam chrámového interiéru. Oltár sv. Kataríny, Panny Márie a sv. Barbory bol zrekonštruovaný v druhej polovici 90. rokov. Pôsobivé sú aj interiérové gotické nástenné maľby, kde sú znázornené výjavy, ako Adam a Eva v raji, súboj sv. Juraja s drakom. Vzácne sú tiež obrazy Posledná večera a Tabuľový obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej. Od roku 1968 je kostol a jeho múr národnou kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky spolu s ďalšími 26 kostolmi, ktoré tvoria súbor Východoslovenské drevené kostoly. Spolu s ďalšími drevenými kostolíkmi Karpatského oblúka bol kostol sv. Františka z Assisi v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Interiér kostola
Interiér kostola. Fotoarchív: František Kovár
Vzácne maľby
Vzácne maľby. Fotoarchív: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *