| |

Banícka obec bola známa ťažbou striebra a pútnickým miestom.

Podľa rôznych prameňov tu už za prvého uhorského kráľa Štefana údajne existovali bane. Banskobystrický kráľovský komorný dozorca Ján Marczanyi v kronike z r.1773 aj A. Ch. Zipser uvádzajú, že ťažba bohatých rudných ložísk začala v okolí Starých Hôr v roku 1006, na ložisku Haliar.

Staré Hory.
Staré Hory. Zdroj: OZ KAMENICA

Staré hory boli známe hlavne ťažbou striebra.

Prvá písomná zmienka o obci Staré Hory je už z 13. storočia. Staré Hory sú známe hlavne ťažbou striebra. Najviac striebra dávali starohorské bane v rokoch 1510-1513. Avšak v roku 1543 boli už tieto zdroje vyčerpané. Medzitým sa zvýšil dopyt po medi, hlavne na vojenské účely. Z Haliara sa ťažba presunula na juh do oblasti Španej Doliny už v roku 1251, kde objavili bohaté medeno-rudné ložiská. Postupne došlo k úpadku severného ložiska v Haliari. Vtedy začali tieto bane volať „Staré bane“ – Antigua montana, Veterus montes – Staré Hory. Od roku 1546 sa Špania Dolina (Montana Vallis Dominorum) stala hlavnou základňou banskobystrického mediarskeho podniku. Bane prebral erár. Staré Hory a Richtárová ostali v rukách mesta.

Banícka obec Staré Hory
Banícka obec Staré Hory. Zdroj: OZ KAMENICA

Vrchol baníctva a hutníctva bol za čias Thurzovcov a Fuggerovcov.

Najväčší rozkvet baníctva a hutníctva pripadá na obdobie keď bane mali v prenájme bohatí Thurzovci a Fuggerovci (1494-1526). Od r. 1526 bol ich podnik „Ungarischer Handel“ výlučne majetkom bohatých bankárov z Augsburgu (bratia Ulrich, Juraj a Jakub Fugger). Vtedy boli postavené v Starých Horách a v Jelenci huty na spracovanie medi. S hutníctvom je spojený aj vznik uhliarskych osád, v ktorých sa pálilo drevené uhlie v okolí: Turecká – 1563 (Thuretzka), Gielentz – 1563, Rybô – 1652 (Rybou), Prašnica – 1563 (Praschnitza), Horný Jelenec – 1562 (Superior Jelenecz), Polkanová – 1563 (Pocca Nova), Richtergrund – 1676.

Kostol Navštívenia Panny Márie.
Kostol Navštívenia Panny Márie. Zdroj: OZ KAMENICA

Obci dominuje kostol postavený v roku 1499.

Obci dominuje pôvodne gotický kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1499, ktorý bol v roku 1722 barokovo prestavaný a v roku 1850 klasicisticky upravený. V roku 1990 ho pápež Ján Pavol II. povýšil na baziliku minor. Staré Hory sú na Slovensku známe ako katolícke pútnické miesto s históriou pútí, siahajúcou do 15. storočia. Nachádzajú sa tu aj ďalšie cirkevné stavby: Kaplnka Svätej Anny, matky Panny Márie, z roku 1794. Krížová cesta aj s kaplnkou Svätej trojice z 19. storočia. Na mieste údajného zjavenia v 15. storočí, v údolí nazývanom Studnička, sa nachádza prameň a tiež kaplnka so sochou Panny Márie z kararského mramoru, ktoré sú hojne navštevované pútnikmi. Ďalšia Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie je na vrchole kalvárskeho vrchu pri obecnej škole.

Staré Hory.
Staré Hory. Zdroj: OZ KAMENICA

Staré hory boli významným centrom SNP.

Staré Hory zohrali významnú úlohu počas 2. svetovej vojny, hlavne počas SNP. Partizánska brigáda Jegorova tu mala v októbri 1944 poľnú nemocnicu a politické oddelenie, ktoré vydávalo časopis Československý partizán. Koncom októbra Starohorskou dolinou ustupovali smerom na Donovaly jednotky povstaleckej armády, partizáni aj civilné obyvateľstvo, ktorých 27. októbra 1944 bombardovali fašistické lietadlá a spôsobili ťažké straty na životoch.

Staré Hory Studnička.
Staré Hory Studnička. Zdroj: OZ KAMENICA

Obec patrila do územia takzvanej partizánskej republiky.

V zimných mesiacoch sídlil pod Jelenskou skalou štáb partizánskej brigády Pomstiteľ, skupina rozhlasových pracovníkov – partizáni 5. partizánskeho oddielu tu vydávala časopisy MOR-HO, Zvesti a propagačné materiály. Pracovala tu aj vysielačka pre spojenie s hlavným partizánskym štábom v Kyjeve. V okolí Starých Hôr vyvíjali činnosť partizáni brigády Pomstiteľ a oddielu Vpred. Obec patrila do územia takzvanej partizánskej republiky. Občania obce a priľahlých osád partizánom všemocne pomáhali hlavne pri ich zásobovaní, ale aj pri narušovaní dopravy nepriateľského vojenského materiálu medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. Okrem Jegorovej brigády Stalin, tu pôsobil aj partizánsky oddiel Smrť fašizmu. Obec bola oslobodená 4. apríla 1945 vojskami rumunskej armády, ktorá bojovala v zostave II. ukrajinského frontu.

Staré Hory.
Staré Hory. Zdroj: OZ KAMENICA
Staré Hory.
Staré Hory. Zdroj: OZ KAMENICA
Staré Hory.
Staré Hory. Zdroj: OZ KAMENICA
Staré Hory.
Staré Hory. Zdroj: OZ KAMENICA
Staré Hory.
SNP. Zdroj: OZ KAMENICA
Prechod zo Španej Doliny do Starých Hôr.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *